Refusion af penge på gamle vaskekort 
Refusion af indbetalte beløb på de gamle vaskekort skal ske senest den 1. februar 2018.
Herefter er beløbet tabt pga. kortlæser & administration.

Cykel- & kælderoprydning 
Cykler, barnevogne osv. mærkes med seddel fra varmemester.
Sedlen skal fjernes inden d. 12. december – ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Bestyrelsen 
Til info, så har begge suppleanter (Pernille Rasmussen og Mikkel Houtved) nu – af forskellige årsager – meddelt at de fratræder. Der er ikke nogen ændringer ift. bestyrelsesmedlemmerne.

Galleri i Kælderen 
Det er hyggeligt at beboerne syntes om billederne – men billeder der lånes/tages skal erstattes med et andet billede – til ny inspiration for os alle.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen