Samarbejdspartnere

Hvis der opstår akutte skader udefra og varmemesteren eller bestyrelsen ikke kan kontaktes, skal nedenstående håndværkere kontaktes. Når håndværkerne har udført arbejdet, skal viceværten eller bestyrelsen informeres om det udførte arbejde. Alternativt kan ejendomsadministratoren Berit Nielsen fra Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS kontaktes på telefonnummer 33 38 03 00 eller e-mail bn@cphlaw.dk. Håndværkere der udfører arbejde i foreningen SKAL være autoriseret grundet forsikringen.

Aller & Kristiansen VVS (Døgnvagt)
Tlf 60 15 14 50
aller.kristiansen@gmail.com

Claus Axmark VVS (Døgnvagt)
Tlf.: 28 77 64 20

Vendelbo – Larsen A/S
Tlf.: 39 39 49 03
vendelbo-larsen@mail.dk
Meisner El ApS (Døgnvagt)
Tlf.: 47 33 93 93

jm@elogklima.dk

 

Weibel Installation A/S (Døgnvagt)
Tlf.: 44 98 08 49
ja@weibel-inst.dk

Murermester Mads Nielsen
Tlf.: 24 45 30 03
murermesternielsen91@gmail.com

Binau Låse (Døgnvagt)
Tlf.: 60 60 60 60

KBH Malerservice, Birgitte
Tlf.: 30 20 73 70
kbh.malerservices@hotmail.com

Morten Liisberg ApS
Tlf.: 28 12 50 50

MKA service Aps
Tlf.: 20 93 74 26
mkaserviceaps@gmail.com

Quick Lift
Tlf.: 44 84 34 76

Københavns Maskinservice ApS
Tlf.: 31 32 75 25

RenX v./ Ole
Tlf.: 27 45 98 98

Tlf.: 70 25 72 12

Yderligere information

Ejendommens parkeringspladser overvåges af Q-park.
Regler for parkering er angivet i Boligreglementet Paragraf 9, Parkering.

Et depositum på 250,00 kr. skal indbetales på kontonummer:

Reg: 3001
Konto: 3015261099

Fremvis kvitteringen i ejendomskontorets åbningstid sammen med 10,00 kr. for udlevering af P-tilladelse.
P-tilladelsen gælder fra 1. januar til 31. december. Hver december byttes gældende P-tilladelse mod betaling af 10,00 kr.

Ejendommens vaskeri er “PENGE-LØST”, det betyder at der skal benyttes et CHIP-kort. Dette udleveres hos varmemesteren, det er samme sted at der sættes penge ind på kortet (50 kr. eller multiplum heraf).

Regler for vaskeriet er angivet i Boligreglementet Paragraf 3, Vaskeriet.

Ejendommens radiatorer er kun udført med udluftnings-skruer i 2. sals lejlighederne, det kan derfor være nødvendigt at aftale udluftning med 2. sals beboeren.
Er al vedligeholdelse af lejligheden mit eget ansvar?

Ikke helt, men næsten. Ansvarsfordelingen mellem ejer og foreningen er udpenslet i §21 i vedtægterne.

En tommelfingerregel er, at alt inden i lejligheden er ejerens ejendom og ansvar, på nær det “lodrette” som vi alle deles om. Disse “fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer” har foreningen ansvaret for at sørge for vedligeholdelsen af. Det drejer sig fx om de fælles stigstrenge, strømføringer og faldstammer.

Altså,

  • de lodrette vandrør er fælles, men fra og med udtaget (“T-stykket”) er det dit
  • el-forsyningsledningerne er fælles, men fra og med målerskabet er installationerne dine
  • faldstammerne er fælles, men til og med tilslutningen er rørene dine (inklusiv gulvafløb)
  • signalledningerne (kabel-tv, ringe ledning) er fælles, men stik og apparater er dine
  • lejlighedens yderdøre, vinduer og kælderrum er foreningens ansvar

Gulv, loft, vægge, gulvbrædder, radiatorer, døre, stikkontakter, ringeklokke osv osv – alt dette og mere til er altså både din ejendom, dit ansvar og din udgift når det skal vedligeholdes.

Beboeren må ikke selv lukke for vandet, få i stedet monteret “BALOFIX’er. Beboeren må ligeledes ikke ændre på vand- og varme-installationer, se boligreglementet Paragraf 2, Fællesinstallationer.
Vaskemaskiner må kun tilsluttes på badeværelset, montering skal ske i henhold til boligreglementet Paragraf 2, Fællesinstallationer. Vaskemaskinen må kun bruges i henhold til boligreglementet Paragraf 6, Støj.
Emhætter må ikke tilsluttes luftkanal i køkkenloftet, det slår ned i øvrige lejligheder. Anskaf i stedet en recirkulations emhætte.
Selskabslokalet lejes ved henvendelse til varmemesteren.

Ved reservering skal leje og depositum kr. 500,00 + 500,00 ialt 1.000,00 betales senest 8 dage efter. Beløbet skal overføres til kontonummer:

Reg: 3001
Konto: 3015261099

Husk at påføre:
Navn, Adresse, Ejerlejlighedsnummer samt kontonummer til tilbagebetaling af depositum.

Bliver beløbet ikke indbetalt inden fristens udløb, vil reserveringen blive annulleret – husk at medbringe kvitteringen ved afhentning af nøgle.

Der bliver stillet rengøringsmaterialer til rådighed ved udlevering af nøgler.

Hvis rengøringen ikke bliver godkendt, vil man få en mulighed for at gøre det om. Hvis det stadig ikke bliver accepteret, vil depositummet ikke blive tilbagebetalt, samt vil ejerforeningen sende en regning for rengøringen til lejeren.

Dette er for, at vi alle kan være sikker på at overtage et lokale, der er 100% rengjort, hvis vi lejer det.

Afbestilling af lokalet skal ske senest 10 dage inden den dato du har bestilt lokalet til, ellers går dit depositum tabt.