Beboerinformation juni PDF-version

PROJEKTER SOM KRÆVER BEBOERNES HJÆLP
Som det blev besluttet på generalforsamlingen, så skal Georgs forslag om blomsterøer udføres. Indtil videre har kun Georg meldt sig med forslag. Vi ønsker, at man giver varmemesteren besked om ønsker, således at vi kan få plantet noget der behager flertallet.
FACEBOOKGRUPPE FOR FORENINGEN
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om et samlingssted. Derfor er der blevet oprettet en facebookgruppe for foreningens beboere, og kun disse, som kan findes på følgende link: https://www.facebook.com/groups/2263114260475799/. Gruppen kan også søges frem ved at skrive: EF Pilegårdsparken. Der er pt 18 medlemmer af gruppen. Vi ser gerne flere kommer med.
GRILLSÆSON
Vi gør opmærksom på, at der IKKE må grilles på altanerne af hensyn til lugtgener for andre beboere. Dette gælder også elektriske grill. Vi anbefaler man anvender grillpladsen.
LAMPER I OPGANGENE
Lamperne skal stå på 1 og må ikke flyttes til en position. Vær venlig at overhold dette.
VASKETIDER
Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at man ikke må bryde ind i andre beboeres vasketider, ligesom man heller ikke må blokere tørrerum uden en vasketid.
HUSORDEN
Vi ønsker ligeledes at slå et slag for husordenen. Denne findes på hjemmesiden, og ellers kan de rekvireres hos varmemesteren i print.
HOUSING RULES
Please be aware of our housing rules. These can be found on our home page or you can ask for it from our caretaker.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 07.08.19.
Ellers er man altid velkommen til at kontakte varmemesteren eller bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Morten Suhr