Indbrud og tyveri

Der har været indbrud i vores værksted og i en stuelejlighed. Dette hånteres af forsikringsselskaberne.
Desværre har der også været enkelte tyverier i kældrene.
Det er derfor vigtigt at vi alle hilser på hinanden og respekterer vore naboer.

Oprydning i kældergange

Oplag af diverse genstande og cykeldele (ikke brugbare cykler) i kældergange skal pga. husorden og brandhensyn fjernes straks.

Kommende vedligehold

Udplantning af aftalte hække og buske.
Reparation af flere hoveddøre, hvor døren binder
Renovering af vinduer i tørrerum
Etablering af vejafspærringer
Klipning af hækkene.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmester Thomas Jensen