Forsøg på Cykel tyveri , Byg B
Cykel ved Nr. 42, Er blevet stjålet ned i kælderen og forsøgt brudt op. Tyven( som er beboer ) har tilmed lappet cyklen – for senere brug. Kælder /Cykeloprydning er afsluttet – så lad andres ting være i fred

Beskæring af sidste træer & Kirsebærtræer.
Pga. afhentning af grenaffald, spærres 4 parkeringspladser ved nr. 46-48

Kørsel på brandveje forbudt
Det er desværre nødvendigt at gentage dette forbud.
Beboerne bedes derfor påtale dette – også til deres gæster.

Vaskeriet er på stadigvæk vintertid
Vi gør opmærksom på at vaskeriet først starter kl. 7.30

Nyt Vaskesystem & nye betalingskort
Nyt vaskebetalingssystem installeres med kort varsel.
Når det er installeret informeres der med ny seddel vedr. ombytning af vaskekort.

Ved udlevering af nye vaskekort.
Indbetalte vaskepenge overføres til nyt kort.
Pris for udlevering af nyt vaskekort er 60 kr.

Gamle vaskekort er ikke registreret med indbetalt depositum.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen