Vandrørene larmer
Lyden kommer som følge af nyt vandtryk og kan reduceres ved sænkning af trykket, men først skal;
ALLE 2. SAL BEBOERE UDLUFTE RADIATORER – HURTIGST MULIGT

Kørsel på brandveje forbudt
Gennemkørsel på brandvejene er forbudt, da dette er til fare for de beboere, der opholder sig her (bl.a. børn) og er helt uacceptabelt.
Beboerne bedes derfor påtale dette – også til deres gæster.

varmemester@ef-pilegaardsparken.dk
Varmemestermailen virker igen

Vaskeriet
Vi gør opmærksom på at vaskeriet først starter kl. 7.30
Electrolux har ikke kunnet rette dette og reparation afventer derfor nyt vaskesystem

Ekstra Kælderrum
Ekstra kælderrum kan lejes efter interne aftaler samt ekstra leje. Interesserede skal skrives på særlig venteliste hos varmemester.

Bestyrelsen
Den nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer og suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer:
Camilla Nilsson, Lars Sejer Christiansen, Dejan Golic og Morten Suhr

Suppleanter:
Pernille Rasmussen og Mikkel Houtved

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen & Varmemester Thomas Jensen