Info om de grønne arealer:
Vi har hyret Muremester Jensen til at få bugt med de grønne arealer. Dette er en kortsigtet løsning for at komme i bund, så det er nemmere at vedligeholde efterfølgende.

Vi er på jagt efter en ny varmemester, der kan vedligeholde de grønne arealer mm. efterfølgende.

Info om asfalten:
Vi har ligeledes indgået aftale med Muremester Jensen omkring reparation af asfalten på brandvejene.

Altaner:
Som I måske har bemærket, er vi lige så stille gået i gang med at ordne altanerne. Nærmere information hænger i de opgange, hvor altanerne bliver repareret.

Kontortid:
Kontortiden vil fortsat kun være mandag kl. 18.00-18.30.

Byggeaffald:
Vi gør opmærksom på, at ingen form for byggeaffald modtages i storskraldrummet. Dette skal til Gladsaxe genbrugsstation på Generatorvej.

Hvis I har spørgsmål eller andet I ønsker hjælp til, kan der ringes til varmemestertelefonen.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen