Udskiftning i bestyrelsen:
Gitte har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Henrik er derfor trådt ind i bestyrelsen og Bojana indtræder som næstformand.

Varmemesteren:
Jesper har langtidssygemeldt sig, og da en ejerforening ikke kan fungere uden en varmemester, har vi valgt at opsige ham.
Vi arbejder på en ny løsning, der kan blive igangsat hurtigst muligt.

Traktoren og græsset:
Til info er vores traktor stadigvæk til reparation, hvorfor græsset selv sagt stadig ikke er blevet slået, selv om vi har nogle frivillige der gerne vil hjælpe med dette.

Kontortider:
I forbindelse med Jespers sygemeldelse vil der ikke være mulighed for at bibeholde kontortiden torsdag morgen.

Kontortiden vil således kun være mandag kl. 18.00-18.30.

Hvis man har spørgsmål eller andet man ønsker hjælp til, kan der stadigvæk ringes til varmemestertelefonen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen