Åbningstider  i  storskalderummet  /  opening  hours  in  the  bulky  waste  room:

Mandag  /  Monday:         7.00  –  18.30

Tirsdag  –  Torsdag  /  Tuesday  –  Thursday:     7.00  –  15.00

Fredag  /  Friday:         7.00  –  14.00

Endvidere  kan  du  få  adgang:  /  In  addition,  you  can  get  access:

Torsdag  /  Thursday:         19.00  –  20.00

Søndag  /  Sunday:         10.00  –  11.00

ved  at  ringe  på  /  by  calling       tlf.  /  tel.  28  20  26  73

Grill  –  husk  venligst…  /grill  –  please  remember…

Nu  nærmer  sommeren  sig  og  vi  vil  derfor  henstille  til,  at  man  ikke  griller  på  de grønne  arealer,  pga.  brandfare,  men  benytter  de  grillpladser  der  er  på fællesarealerne.

Der  er  grillpladser  ved  nr.  36  og  for  enden  af  den  store  parkeringsplads.

Husk  endvidere  at  det  ikke  er  tilladt  at  grille  på  altanerne  jf.  boligreglementet.

We  recommend  that  you  do  not  grill  on  the  green  areas  due  to  fire  hazard.  You may  use  the  barbecue  areas  at  no.  36  and  at  the  end  of  the  large  parking  lot.

Also  remember  that  it  is  not  allowed  to  barbecue  on  the  balconies.

Med  venlig  hilsen  Bestyrelsen