Tak til alle for en god generalforsamling. Referatet er undervejs.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
– Formand Jannie
– næstformand George
– Kasserer Thejs
– Sonni menigt medlem
Velkommen til vores nye medlem Sonni og nye suppleant Annalise
samt Heidi.

I perioden frem til 1.juli fungerer George som formand. Vore e-mail adresser vil snarligt blive opdateret på hjemmesiden.

Bestyrelsen er foruroliget over det store forbrug af vand i blok B. Vi fortsætter med at undersøge hvorfor.
Samtidigt beder vi beboerne være opmærksomme – især ved tomme lejligheder og straks give varmemesteren besked. Tak.

Vaskekælderen:
Beboere SKAL overholde og respektere andres vasketider. Det er uhørt at tømme andres vaskemaskiner.
De nye containere er nu stillet frem.

Hilsen bestyrelsen.