Varmemesteren holder ferie i ugerne 36 – 37 – 38

Der vil være én fra bestyrelsen der har ejendommens telefon : 42 43 14 55

Kontortiden mandag den 3. september er aflyst.

Skal du bruge håndværkere – se vores hjemmeside med oplysninger om hvem vi bruger.

Der må kun tilkaldes håndværkere ved akut og udefra kommende skade, samt når bestyrelse ikke kan træffes. Når det har været nødvendigt at tilkalde håndværkere, skal bestyrelse orienteres derom snarest, og oplyses om hvad der er blevet lavet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen