Opsigelse af internetaftaler hos Yousee
Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling er vores foreningsaftale med Yousee opsagt og udløber d. 30. juni 2017, hvor forbindelsen via antennestikket lukkes.

Vi vil derfor blot minde om, at beboerne selv skal huske at opsige deres internetaftaler hos Yousee (normalt 2 måneders opsigelse).

Fibia går inden længe i gang med etableringen af fibernettet. Hvornår de skal ind i de enkelte lejligheder, kommer der yderligere besked om, når tilmeldingsperioden udløber (d. 22/4), jf. det udsendte materiale fra Fibia/Waoo

Q-Park kontrolafgift – 790 kr. pr 1. marts 2018
Q-park retter parkeringsskilte på parkeringsområdet, hvorefter den nye kontrolafgift træder i kraft.

Tilbud om nye hoveddøre
På opfordring fra beboere, ønsker vi at samle evt. interesserede beboere ved køb af nye hoveddøre. Der er tale om en egenbetaling, men ved en større bestilling, er der mulighed for at spare nogle penge.
Tilbudte hoveddør er fra Sweedoor, som i nr. 52 1.tv.

Pris pr. beboer ved samlet bestilling 1 dør         inkl. moms 14.500 kr.
Pris pr. beboer ved samlet bestilling 10 døre     inkl. moms 13.700 kr.

Alle beboere er naturligvis frit stillet ift. at vælge en anden leverandør ved køb af en ny hoveddør. Bestyrelsen skal blot godkende den valgte hoveddør før køb.

Datoen for den ordinære generalforsamling er i år d. 26. april.

Kontortider
Pga. helligdage holder kontoret lukket torsdag d. 29/3 og mandag d. 2/4

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester, Thomas Jensen