Udluftning af radiatorer 
Der har fredag d. 2. februar været en utæthed i varmecentralen. Beboere i 2.sals lejlighederne bedes derfor udlufte deres radiatorer.
Dette gøres ved at holde et viskestykke under ventilerne og herefter skrue ud på ventilen, så luften fiser. PÅS PÅ – når der kommer vand skal ventilen lukkes tæt.
Dette skal almindeligvis gøres mere end 1 gang.
Ved problemer er man velkommen til at kontakte varmemesteren i kontortiden.

Sortering af affald er nødvendig!
Containere til køkkenaffald skal kunne lukke! Når låget ikke kan lukkes, så bliver affaldet ikke afhentet + ræven og fuglene piller i affaldet, hvilket tiltrækker rotter.

Sortering i stor skralderum
Der rodes og sættes usorteret og ulovligt affald i storskraldsrummet.

DETTE SKAL BEBOERNE STOPPE.
– ”Klunsere ” skære poserne op og tømmer dem
– Papkasser skal slås sammen – uden flamingo, papir ect.
– Stort bandbart er kun møbler ect.
– Flasker skal i flaskecontaineren

BYGGEAFFALDikke komme i storskraldsrummet. Dette gælder bl.a.
– Indvendige døre
– Køkkenskabe, bordplader, toiletter og håndvaske.
– Malerrester/-spande, malerafdækning mv.
– Kemikalier og øvrigt byggeaffald

Dette skal afleveres på genbrugsstationen (Turbine vej 10, 2860 Søborg)

English version

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen