Træbeskæring:  Ifølge en 10 år gammel aftale med hegnstilsynet i Gladsaxe, er vi forpligtet til at holde træhøjden ind mod Lillegårdsalle til 180 cm. Erik går i gang med opgaven i sommerens løb.

Bænke. Der indkøbes 2 bænkesæt med ryglæn.

PC.  Ejerforeningen har købt sin egen pc og net-adgang til varmemesterens kontor.

Asfalt: Arbejdet udført. Vi arbejder videre på at kunne få asfalteret det øvrige område næste år.

Sandkassen: Vi har ikke fundet den ideelle løsning mht. at få den dækket over. Sandkassen tømmes til efteråret og bygges om med henblik på en tildækning.

Vi er glade for at konstatere at den nye barre til barnevogne fungerer fint i blok C. Skulle der være ønske om, at der også kommer en sådan op i de andre blokke, hører bestyrelsen gerne om det.

Bestyrelsen minder om at brug af håndværkere SKAL være autoriserede personer. Der skal indhentes forhåndsgodkendelse af varmemesteren.