1) Fra 32, 2.t.v;
Alle opgangs-kælderdøre bliver ulåste.

2) Fra 32, 2.tv.;
Fjernelse at noget hæk langs bygningerne, så der bliver plads til flere cykler foran hver opgang.

3) Fra 58 st. mf. tv.;
Indkøb af et låg, eller andet til at ligge hen over sandkassen.

4) Fra 58 st.mf.tv./ 54, st.tv.;
Et gebyr på eks 20 kr. per gang, der kan pålægges hunde/katte ejer, hvis det kan bevises i form af billede, at efterladenskaber ikke er fjernet.

5) Fra 58 st.mf.tv./ 54, st.tv.;
Bestyrelsen bør IKKE alene træffe beslutning om en hund/kat skal tvangsfjernes

6) Fra 58 st.mf.tv./ 54, st.tv.;
Beboere der smider mad og øl flasker på området/græsset bør pålægges et gebyr, hvis det kan bevises hvem det er. Anvendes til oprydningsudgifter.

7) Fra 48, 2.tv.;
Undersøgelse af rørsystemet om det evt. skal/kan renses.

8 ) Fra 48. 2.tv.;
Diskussion af om vi har den optimale aftale på VVS-arbejde – såvel for foreningen, som for de enkelte medlemmer af foreningen.

9) Fra 48, 2. tv.
Hvad kan bestyrelsen af egen drift kan iværksætte?

Under evt. er der kommet følgende punkter;
Fra 56, st. 1.;
Tørrekældre/pladser, både inde og ude, trænger til en grundig rengøring, der er så snavset og fyldt med spindelvæv. Det ville også lyse op i kælderen hvis man malede rummene i hvid eller lyse farver.