Reklamer/aviser;
Bestyrelsen har arbejdet på en løsning, så firmaer, som leverer varer, aviser og reklamer til beboere i ejendommen, ikke skal benytte dørtelefonerne.
Vi har fået firmaet Bekey til at levere et system, som fungerer v.hj.a. en mobiltelefon, som en elektronisk nøgle til dørtelefonen. Firmaer, der ønsker adgang til ejendommen på denne måde, skal derfor kontakte firmaet Bekey og lave en aftale.
Bladkompagniet / Forbrugerkontakten er firmaer, som allerede har adgang på denne måde.

Vasketider;
Vi henstiller til, at alle overholder vasketiderne, og heller ikke starter en vask, medmindre man har vasketid. Kan ens vask ikke nå at blive færdig inden tiden er overstået, sættes den IKKE over.

Varmemesteren;
Vi henstiller til, at man ikke kontakter varmemesteren uden for hans normale arbejdstid, medmindre det er absolut akut. Send gerne en mail på; varmemesteren@ef-pilegårdsparken.dk eller læg en besked på telefonsvaren.
Vær opmærksom på, om det er noget der ligger inden for hans arbejdsområde, eller om det er noget, man selv skal klare. Han har en del henvendelser om fx skift af sikringer, afløbsrensning, udluftning af radiatorer osv. Det må man selv .klare. Er afløbet derimod helt stoppet, skal han selvfølgelig kontaktes..-
Husk på, at der er kontortid mandage kl. 18.00-18.30, torsdag kl. 7.00-7.30.

Affald;
Der har været en del køkkenaffald og usorteret affald i storskraldrummet. Husk at sortere det, så det kommer de rigtige steder hen. Vær også opmærksom på, at I skal benytte klare affaldssække til affaldet.

Fugle;
Det er ikke tilladt at fodre fugle. Det tiltrækker rotter.

Mvh
Bestyrelsen