Referat fra generalforsamling og energimærkning 2010 er nu tilgængelige under generalforsamlingsreferat

Referatet kan afhentes på kontoret i varmemesterens kontortid