Kommunen har besluttet, at Sortering til storskrald skal være i klare sække.

For at varmemesteren ikke skal have unødigt arbejde med sortering, skal du for fremtiden bruge klare plastsække, når du afleverer små ting til storskraldsordningen. Du må ikke længere aflevere affald i sorte sække og lignende, da renovationsfirmaet ikke tager disse sække med.

Affaldet skal sorteres iht. Kommunens Sorteringsregler dvs. at du ikke må komme blandet affald i sækkene.

Klare sække kan du købe i supermarkeder, byggemarkeder og lignende.

Maling, køkkenskabe og vægfliser skal du selv køre til kommunens genbrugsstation, da disse ting ikke går under storskraldordningen.