Næste møde vil være d. 24. oktober 2011 kl. 18.30-19.00. Kom forbi, hvis du har noget, du gerne vil tale med bestyrelsen om.

Svar på skrivelse fra beboer. Nyt
Efter sidste skrivelse, sendt rundt af en beboer i foreningen, opfordre bestyrelsen på det kraftigste beboerne til at gøre brug af den åbne bestyrelse.

Bestyrelsen har valgt at holde disse åbne bestyrelser til at få afklaret spørgsmål som bl.a. sidste skrivelse omhandler. Desværre har ingen af de omhandlende punkter været forelagt pr mail eller personligt ved den åbne bestyrelse.

Bestyrelsen blev af Byens Træer rådet til at fælde de 7 lærke- og birketræer, da disse var syge. Begrundelsen for dette var, at de kunne smitte de omkringstående træer. Dette er iflg. vores administrator og advokat, Arne Linde Olsen, fuldt lovligt fra bestyrelsens side, i forhold til beboerne/foreningen, da der var tale om syge træer.

Beløbet for beskæring af 9 linde- og 2 kirsebærtræer, fældning af 7 lærke- og birketræer, stubfræsning af 8 stk. og plantning af et nyt æbletræ, er: 36.875,00- (incl. moms).

Grunden til at beløbet på budgettet i år er på 620.000,- er netop asfaltering af parkeringspladserne. Det svarer til halvdelen, af det afsatte beløb.

Til sidst vil vi i bestyrelsen gøre opmærksom på, at vi er i tæt samarbejde med vores administrator og advokat, Arne Linde Olsen, for netop at følge alle regler og krav, der stilles til bestyrelsen.

Skulle der være yderligere spørgsmål eller kommentarer til dette eller andre ting, er I velkomne til at skrive til bestyrelsen eller personligt at møde op på mandag d. 24/10-11 kl. 18:30 til åben bestyrelse i vores selskabslokale.

Mvh
Bestyrelsen