Opfølgning på Generalforsamlingen afholdt 30.4.2014: Referat med formandsberetning samt budget for 2014 fra generalforsamlingen bliver dels postkasseomdelt v/Erik og lagt på foreningens hjemmeside i uge 20. Endvidere vil beboerne kunne læse de indhentede tilbud på reparation af gavle og opsætning af nye taghætter fra uge 20. Mæglertilbud på salg af Erik (varmemesterens) lejlighed vil ligeledes snarest blive lagt på foreningens hjemmeside.

Legepladsudvalg: Det på generalforsamlingen nedsatte legepladsudvalg afholder første møde torsdag den 22. maj 2014.

Fremleje af lejligheder i Ejerforeningen: Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der finder uregistreret (ulovlig) og ikke godkendt udlejning (fremleje) sted på en del lejemål. Vi henstiller ejerne af de pågældende boliger om snarest muligt at henvende sig til bestyrelsen og aflevere en underskrevet lejekontrakt. Alle uautoriserede opsætninger af navneskilte på døre og postkasser vil blive fjernet af varmemesteren og de pågældende ejere vil herefter blive kontaktet af bestyrelsen.

Til orientering er proceduren for godkendelse af fremlejekontrakter ændret således, at de ikke længere fremsendes til og behandles af administrator men alene af bestyrelsen. Prisen for godkendelse af kontrakt og ændring af navneskilte på indgangsdør, postkasse og dørtelefon er kr. 400,00 og dette beløb går ind som en indtægt i Ejerforeningens egen kasse i modsætning til tidligere, hvor den gamle administrator opkrævede 1500-2000 kr. i honorar, som Ejerforeningen ikke fik del i.

Bestyrelsen: Til orientering for alle de ejere/beboere i Ejerforeningen, som ikke deltog i generalforsamlingen kan vi her kort informere om, at bestyrelsen nu består af formand Sonni Rinddom Hansen, bestyrelsesmedlem Anna-Lise Søsted Olsen og bestyrelsesmedlem Ib Strøm.

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende mailadresse: sonnirindomhansen@gmail.com

Hilsen bestyrelsen