Hermed uploades bestyrelsens foreløbige vedligeholdelsesplan, som blev gennemgået på ordinær GF 2020.

Vedligeholdelsesplan