Beboerinformation marts 2018

Fugtige gavle?
I forbindelse med yderligere undersøgelse af den udførte gavlisolering, er varmemesteren interesseret i at høre fra beboere i gavllejligheder, der har mistanke om fugt i gavlvæggene eller forøget luftfugtighed i værelserne.

Kontakt derfor gerne varmemesteren hurtigst muligt.

Gratis centrifugering
Det er nu muligt at centrifugere sit tøj ekstra uden at skulle betale for det.

 • Luk maskinen
 • Tryk på @ Centrifugering 3 min eller centrifugering 20 sek.
 • Tryk på start
 • Benyt plastikkortet (tidligere betalingskort), som hænger ved siden af maskinen
 • Tryk på start

Opslag angående sortering af affald
Opslag om sortering af affald bibeholdes, da der ikke er sket nogen bedring.

Cigaretskodder og affald
Ved enkelte opgange, køkkenvinduer og faste parkeringspladser svines der meget med cigaretskodder og affald.
Beboerne henstilles til ikke at forurene området og til at rydde op efter dem selv – hvilket også gælder cigaretskodder!

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester, Thomas Jensen

Beboerinformation februar 2018

Udluftning af radiatorer 
Der har fredag d. 2. februar været en utæthed i varmecentralen. Beboere i 2.sals lejlighederne bedes derfor udlufte deres radiatorer.
Dette gøres ved at holde et viskestykke under ventilerne og herefter skrue ud på ventilen, så luften fiser. PÅS PÅ – når der kommer vand skal ventilen lukkes tæt.
Dette skal almindeligvis gøres mere end 1 gang.
Ved problemer er man velkommen til at kontakte varmemesteren i kontortiden.

Sortering af affald er nødvendig!
Containere til køkkenaffald skal kunne lukke! Når låget ikke kan lukkes, så bliver affaldet ikke afhentet + ræven og fuglene piller i affaldet, hvilket tiltrækker rotter.

Sortering i stor skralderum
Der rodes og sættes usorteret og ulovligt affald i storskraldsrummet.

DETTE SKAL BEBOERNE STOPPE.
– ”Klunsere ” skære poserne op og tømmer dem
– Papkasser skal slås sammen – uden flamingo, papir ect.
– Stort bandbart er kun møbler ect.
– Flasker skal i flaskecontaineren

BYGGEAFFALDikke komme i storskraldsrummet. Dette gælder bl.a.
– Indvendige døre
– Køkkenskabe, bordplader, toiletter og håndvaske.
– Malerrester/-spande, malerafdækning mv.
– Kemikalier og øvrigt byggeaffald

Dette skal afleveres på genbrugsstationen (Turbine vej 10, 2860 Søborg)

English version

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

God Jul & Godt Nytår til alle

Regler for affyring af fyrværkeri
Der må anvendes fyrværkeri i perioden fra 27. december til 1. januar.
Ingen affyring af raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger (i vindens retning er afstanden 20 meter).
HUSK almindelig hensynstagen til naboer og husdyr – Ikke alle beboer går eller flytter sig lige hurtigt.

Husk Sikkerhedsbriller og Høreværn
Selv om man ikke fyrer af – gør mange andre.

Fyrværkeri affald skal ligges i storskralderummet som små eller stort brændbart

Juletræer
Juletræer skal være ”afpyntet” og lægges på græsplænerne inden fredag den 8. januar. Hvis de smides ud fra altanen så tag hensyn og pas på de ikke ”laver” ulykker.

Kontortider
Vi gør opmærksom på at kontoret holder lukket mandag d. 25 dec. og mandag d. 1. jan. 2018 pga. helligdage.
Varmemesteren kan kontaktes på området

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation november 2017

Refusion af penge på gamle vaskekort 
Refusion af indbetalte beløb på de gamle vaskekort skal ske senest den 1. februar 2018.
Herefter er beløbet tabt pga. kortlæser & administration.

Cykel- & kælderoprydning 
Cykler, barnevogne osv. mærkes med seddel fra varmemester.
Sedlen skal fjernes inden d. 12. december – ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Bestyrelsen 
Til info, så har begge suppleanter (Pernille Rasmussen og Mikkel Houtved) nu – af forskellige årsager – meddelt at de fratræder. Der er ikke nogen ændringer ift. bestyrelsesmedlemmerne.

Galleri i Kælderen 
Det er hyggeligt at beboerne syntes om billederne – men billeder der lånes/tages skal erstattes med et andet billede – til ny inspiration for os alle.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Prisstigning på Copydan & Hybrid

Yousee har varslet en stigning pr. 1. januar 2018.

Deres opkrævning af hybrid stiger fra kr. 396,00 pr. måned til kr. 412,00 pr. måned og Copydan vil stige fra kr. 55,00 pr. måned til kr. 58,00 pr. md. og vil blive opkrævet første gang 1. januar 2018.

Endvidere vil der ske en regulering af hybrid/copydan for regnskabsåret 2017 som udgør en samlet difference på kr. 2.724,84 og pr. andel kr. 19,00.

Beløbet kr. 19,00 vil blive opkrævet med fællesudgifterne forfald 1. december 2017.

Se dokumentet her: Brev om Copydan & Hybrid

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Installering af nyt betalingssystem i fællesvaskerierne i UGE 44

Ændrede vasketider
Der er ændrede vasketider i uge 44 grundet installering af nyt betalingssystem. Det vil ikke være muligt at vaske i tidrummene nedenfor:
Mandag d. 30.10.17              Kl. 7.00 – 16.00
Tirsdag d. 31.10.17               Kl. 7.00 – 16.00
Onsdag d. 01.11.17              Ingen vaskemuligheder
Torsdag d. 02.11.17             Ingen vaskemuligheder

Udlevering af nye vaskebrikker
Disse udleveres på varmemesterkontoret i kontortiden.

Ved udlevering af nye vaskebrikker:

 • Indbetalte vaskepenge tilbagebetales.
 • Der udleveres en ny vaskebrik og en personlig aktiveringskode.
 • Den nye vaskebrik kan tidligst benyttes fredag den 3. november 2017
 • Vaskebrikken er herefter personligt og forbrug på kortet opkræves af administrator i forbindelse med opkrævning af fællesudgifterne
 • Mistede vaskebrikker skal afmeldes til administrator straks.
 • Pris for udlevering af ny vaskebrik er 60 kr. til vaskeregnskab. De indbetalte 60 kr. er ikke et depositum

Gamle vaskekort er ikke registreret med indbetalt depositum.

Venlig Hilsen
E/F Pilegården Varmemester
Thomas Jensen
Tlf. 42431455

Udluftning af radiatorer

Tænd for radiatorerne
I uge 42 bedes alle skrue op for radiatorerne (til ca. 2-3), så vi kan få luften ud af systemet. Efterfølgende skal 2. sals lejlighederne udlufte radiatorventiler.
Dette gøres ved at, holde et viskestykke under ventilerne og herefter skrue ud på ventilen indtil der kommer luft ud.
PÅS PÅ – når der kommer vand, skal ventilen lukkes tæt.
Dette skal almindeligvis gøres mere end 1 gang.

Ved problemer er man velkommen til at kontakte varmemesteren.

Turn the central heating on
Please turn the central heating on during the week (week 42).
Turn the knob to a position of 2-3. Top floor apartments must ventilate the valves in order to reduce air in the central heating system.
Have a towel ready when you loosen the valve. Make sure all air is released and make sure the valve is closed tightly afterwards.
The last sequence should be repeated over the coming weeks.

You are welcome to contact Thomas our handyman if you need help!

Venlig hilsen /Best regards
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation oktober 2017

Udførelse af asfalt er forsinket.
Dårlige veje – er blevet endnu dårligere..
Asfalten er forsinket delvis pga. vejret og afklaring vedr. jordbundsprøver.
Parkering er derfor som normalt og som der bliver skiltet.
Pas på store asfalthuller

Vedligeholdelse af vinduer
Når vinduerne begynder at glide lidt stramt, så er det vigtigt at vedligeholde dem. Dette indebærer smøring af hængsels beslag, håndtag og rulle paskvil (bevægelige dele). Ingen smøring af glideskinner – disse skal kun holdes rene.
Syrefri olie kan lånes hos varmemester

Svineri med affald
Der er fortsat personer, som ikke kan finde ud af at benytte affaldscontai­nerne. Affald hører til i containerne og ikke på fællesarealerne!
Varmemesteren bruger meget tid på at rydde dette op, hvilket er rigtig ærgerligt og spild af tid.

Støj – Vis hensyn
Enkelte beboere er oftere blevet generet af støj på det seneste. Boligreglementets §6 gælder også for vaskemaskiner og alm. færdsel og ophold udenfor samt i trappeopgangene.
Støj gælder også uidentificeret ”generator”-brummelyd ved nr. 24. Denne brummelyd starter ca. kl. 00.30 – 08.30

Uddrag af boligreglementet:
Boring, hamren, sliben og lignende samt brug af vaskemaskiner i lejlighederne må kun foregå:
Mandag til fredag mellem 07 og 19
Lørdag mellem 10 og 16
Søn- og helligdage mellem 10 og 15

Venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation September 2017

Informeringsmøde om Fibia
Torsdag d. 7. september 2017 kl.16.00-19.00
… i foreningens selskabslokale ,Pilegårdsvej 58A, kld. , for evt. at stille spørgsmål angående Fibia (også kaldet Waoo). Der vil være en repræsentant fra FiberTeamet/Fibia samt nogle fra bestyrelsen til stede.

Information herom er ligeledes sendt ud til den enkelte ejer pr. brev. Og ekstra materiale haves hos varmemester.

Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag d. 14. september 2017 kl. 19.00
Valg af fremtidig tv- og internetudbyder (YouSee eller Fibia).
Indkaldelse og nærmere information er sendt ud til den enkelte ejer pr. brev.

Ny asfalt på brandveje , ect.
Arbejdet påbegyndes i uge 39

Forventet tidsplan:

 • 26-27/09: Udskiftning af brønde, riste, justering m.m.
 • 28-29/09: Opretning
 • 02-04/10: Slidlag – (der startes på parkeringspladserne)

Arbejdet er afhængig af vejret og kan let blive forsinket.
DER ER PARKERING FORBUDT alle hverdage i perioden på
PILEGÅRDSVEJ 26 – 30
PILEGÅRDSVEJ 36 – 48
PILEGÅRDSVEJ 50 – 58
Parkerede biler vil blive bugseret væk på ejers regning

Venlig Hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen
Tlf 42431455