Oversigtskort

  • G – Genbrugscontainere til Aviser og Glas
  • S – Storskraldsrum
  • T – Tørregård ( Tøj må max. hænge i 24 timer )
  • V – Vaskeri og tørrerum ( Tøj må max. hænge i 24 timer )
  • K – Køkkenaffalds Ø’er
  • H – Haveaffald
  • L – Legeplads
  • A – Selskabslokale (Kld. Nr. 56A)
  • E – Varmemester (Nr. 34)
  • P – Gæsteparkering (Husk P-tilladelse i forruden)

Kort som PDF