Beboerinformation november 2017

Refusion af penge på gamle vaskekort 
Refusion af indbetalte beløb på de gamle vaskekort skal ske senest den 1. februar 2018.
Herefter er beløbet tabt pga. kortlæser & administration.

Cykel- & kælderoprydning 
Cykler, barnevogne osv. mærkes med seddel fra varmemester.
Sedlen skal fjernes inden d. 12. december – ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Bestyrelsen 
Til info, så har begge suppleanter (Pernille Rasmussen og Mikkel Houtved) nu – af forskellige årsager – meddelt at de fratræder. Der er ikke nogen ændringer ift. bestyrelsesmedlemmerne.

Galleri i Kælderen 
Det er hyggeligt at beboerne syntes om billederne – men billeder der lånes/tages skal erstattes med et andet billede – til ny inspiration for os alle.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Prisstigning på Copydan & Hybrid

Yousee har varslet en stigning pr. 1. januar 2018.

Deres opkrævning af hybrid stiger fra kr. 396,00 pr. måned til kr. 412,00 pr. måned og Copydan vil stige fra kr. 55,00 pr. måned til kr. 58,00 pr. md. og vil blive opkrævet første gang 1. januar 2018.

Endvidere vil der ske en regulering af hybrid/copydan for regnskabsåret 2017 som udgør en samlet difference på kr. 2.724,84 og pr. andel kr. 19,00.

Beløbet kr. 19,00 vil blive opkrævet med fællesudgifterne forfald 1. december 2017.

Se dokumentet her: Brev om Copydan & Hybrid

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen