Beboerinformation medio februar 2016

Opkrævning af difference på hybrid og copydan

Vores tidligere administrator varslede stigninger på hybrid og copydan pr. 1. januar 2016 på i alt kr. 16,82. Men forhøjelsen kom desværre ikke med på januar-opkrævningen.

Differencen fra januar vil derfor blive lagt på marts-opkrævningen.

Den manuelle februar-opkrævning var til gengæld korrekt.

Kælderrum – husk venligst…

at vi mangler oplysninger om, hvem lejeren af kælderrum I (stort i) er:

Du bedes venligst henvende dig til varmemesteren i kontortiden eller skrive en mail til: bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk

Kældergange – husk også venligst …

at vi henstiller til, at alle får ryddet op og får fjernet effekter, der ikke hører til under hhv. trapperne og i kældergangene, og at dette gøres senest mandag d. 29. februar.

Tingene vil efter denne dato blive fjernet uden ansvar for ejerforeningen.

Er du i tvivl om, hvad du må opbevare de respektive steder, så spørg varmemesteren

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerinformation primo februar 2016

Bestyrelsessuppleant indtrådt i bestyrelsen:
Grundet sygdom hos Ruth Hansen er suppleant Bo From Petersen indtrådt i bestyrelsen.

Manuel opkrævning af fællesudgifter
Fællesudgifter for februar måned opkræves, som der tidligere er informeret om, manuelt af vores administrator, og alle burde derfor have modtaget girokortet i postkassen. Har man forlagt det, er det muligt at rekvirere et nyt ved at kontakte administrator via e-mailadressen bn@cphlaw.dk.

Husk at tilmelde jer betalingsservice, så fremtidige betalinger foregår automatisk. Man tilmelder sig betalingsservice ved at logge på sin netbank under PBS betalinger og angive

1) NETS nr. (PBS nr.)
2) Deb.gr.nr.
3) Lejemåls nr.

De 3 numre fremgår af føromtalte girokort nederst i højre hjørne.
Betaler man sit girokort i banken, så kan de aktivere tilmeldingen til betalingsservice.

Kælderrum:
I arbejdet med at lave en opgørelse af kælderrummene, fandt varmemesteren ud af, at vi mangler oplysning om ejer af kælderrum 64, samt lejeren af kælderrum ”i”. Disse bedes derfor henvende sig til varmemesteren i kontortiden eller alternativt skrive en mail til bestyrelsesmailen bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk

Opbevaring i kældergange samt under trapper i opgangene:
Hen over årene ophober der sig en del ting under hhv. trapperne og i kældergangene – både i selve gangene og i de mange ”indhak”, som er ment som opbevaring af cykler, barnevogne mv. Vi henstiller til, at alle får ryddet op og får fjernet affekter, der ikke hører til de respektive steder. Dette gøres senest mandag d. 29. februar, da tingene efter denne dato vil blive fjernet.

Er du i tvivl om, hvad du må opbevare de respektive steder, så spørg varmemesteren.

Ligeledes henviser vi til, at cykler, der ikke benyttes, stilles i kælderen frem for uden for bygningen, da det er nemmere at feje, skovle sne, salte mv. når der står mindst muligt omkring bygningerne.

Undgå venligst at rotter kan få adgang til madaffald
Der er observeret rotter i kældergange og opgange på vores område, derfor henstilles der til ikke at sætte nogen form for affald på opgangene, samt ikke at opbevare fødevarer og andre ting der kan tiltrække rotter i kælderrummene.

Der henstilles ligeledes til at sikre at der ikke spildes affald ved affalds-Ø’erne og hvis en container er fuld at benytte en anden.

Alle ønskes en snarligt festlig fastelavn

Med venlig hilsen
Bestyrelsen