Beboerinformation April 2012

Tak til alle for en god generalforsamling. Referatet er undervejs.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
– Formand Jannie
– næstformand George
– Kasserer Thejs
– Sonni menigt medlem
Velkommen til vores nye medlem Sonni og nye suppleant Annalise
samt Heidi.

I perioden frem til 1.juli fungerer George som formand. Vore e-mail adresser vil snarligt blive opdateret på hjemmesiden.

Bestyrelsen er foruroliget over det store forbrug af vand i blok B. Vi fortsætter med at undersøge hvorfor.
Samtidigt beder vi beboerne være opmærksomme – især ved tomme lejligheder og straks give varmemesteren besked. Tak.

Vaskekælderen:
Beboere SKAL overholde og respektere andres vasketider. Det er uhørt at tømme andres vaskemaskiner.
De nye containere er nu stillet frem.

Hilsen bestyrelsen.

Udskiftning af tagplader (Afsluttet)

Vi er begyndt at udskifte tagplader på blok C. (22-32) i dag.
Vi forsætter med blok B. (34 – 48) og til sidst blok A. (50 – 58)

Der vil forekomme en del arbejdskørsel og ind i mellem støj i forbindelse med udskiftningen af tagpladerne.

Vi håber der er en hvis forståelse i perioden.

Skulle der være spørgsmål, kan I kontakte bestyrelsen på mail:

bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk

Eller på varmemesterens mail:

varmemester@ef-pilegaardsparken.dk

samt på 42 43 14 55 mellem kl. 07:00 og 15:00.

Hilsen Erik