P-tilladelser

De nye P-tilladelser for 2012 kan byttes på varmester kontoret i alm. kontortid fra d. 14-11-2011

Husk P-tilladelser for 2011 + 10- kr.

P-tilladelser for 2012 kan benyttes fra nu af.

Asfalt

Bestyrelsen har besluttet at udsætte den lovede asfaltering til foråret, idet vi har været for sent ude, og vejret lige nu ikke er til det.

Vi beklager.

Vandforbrug

Varmemesteren har nu gennemgået hele den ene blok for utætheder med det kolde vand. Det har hjulpet rigtig meget, og vi er nu igen nede på et normalt forbrug. Erik vil i den kommende tid fortsætte gennemgangen i de andre blokke. Nærmere opslag følge.

Nye nøgler

Bestyrelsen udleverer kun nøgle til postvæsnet. Beboere der benytter hjemmepleje, må selv orientere. Alle beboere modtager 2 nøgler. Ekstra nøgler kan købes. Gem den gamle nøgle et stykke tid endnu, idet der kan være låse, der endnu ikke er udskiftet.

Bestyrelsen

Grundet travlhed, har formanden Ronnie Kinch trukket sig fra bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand – Jannie Jensen
Næstformand – George Rosenbaum
Kasserer – Thejs Frederiksen
Nyt menigt medlem – Henrik Christensen – velkommen til Henrik.

Altaner

Der er konstateret revne på en altan på mur-væggen. Bestyrelsen beder beboerne kontrollere deres altaner, så vi kan danne os et overblik over omfanget.

Kontakt venligst Erik, hvis der er revner.