Træudtyndning

Som alle nok har lagt mærke til, er vores træer, blevet udtyndet. Det ser lidt voldsomt ud lige nu, men forklaring fra “Byens Træer”

“Det vi laver er en såkaldt knudebeskæring som kun kan lade sig gøre på visse træer (eksempelvis platan og lind). Man opnår ved denne beskæring, at træet fremover, kan holdes i præcis den størrelse man ønsker med en minimal beskæringsindsats. Ved fremtidige beskæringer kan man nu udvælge alle grene fra den samme sæson, og dermed styre træets udseende, uden det løber løbsk og af nød må beskæres hårdt/forkert.

“Kort sagt er den nuværende beskæring gjort med tanke for fremtiden.” Nyt

Se uddybende forklaring længere nede under “Svar på skrivelse fra beboer.”

Tørretumbler i vaskerum 1

Der er stadig problemer med reservedele til tørretumbleren i vaskerum 1.

Da den model vi har, er udgået for lang tid siden, er ikke muligt at skaffe de nødvendige reservedele. Den kan godt bruges uden problemer, men læs venligst opslaget ved tørretumbleren før brug.

Ved problemer, kan Erik kontaktes.

Vandforbrug

Vores vandforbrug er stadig meget højt – især i blok A. Erik (varmemesteren) vil den kommende tid tilse alle lejlighederne i denne blok for at kontrollere toiletter o.lign. Nærmere information/opslag følger. Se opslaget her.

“Åben bestyrelse”

Næste møde vil være d. 24. oktober 2011 kl. 18.30-19.00. Kom forbi, hvis du har noget, du gerne vil tale med bestyrelsen om.

Svar på skrivelse fra beboer. Nyt
Efter sidste skrivelse, sendt rundt af en beboer i foreningen, opfordre bestyrelsen på det kraftigste beboerne til at gøre brug af den åbne bestyrelse.

Bestyrelsen har valgt at holde disse åbne bestyrelser til at få afklaret spørgsmål som bl.a. sidste skrivelse omhandler. Desværre har ingen af de omhandlende punkter været forelagt pr mail eller personligt ved den åbne bestyrelse.

Bestyrelsen blev af Byens Træer rådet til at fælde de 7 lærke- og birketræer, da disse var syge. Begrundelsen for dette var, at de kunne smitte de omkringstående træer. Dette er iflg. vores administrator og advokat, Arne Linde Olsen, fuldt lovligt fra bestyrelsens side, i forhold til beboerne/foreningen, da der var tale om syge træer.

Beløbet for beskæring af 9 linde- og 2 kirsebærtræer, fældning af 7 lærke- og birketræer, stubfræsning af 8 stk. og plantning af et nyt æbletræ, er: 36.875,00- (incl. moms).

Grunden til at beløbet på budgettet i år er på 620.000,- er netop asfaltering af parkeringspladserne. Det svarer til halvdelen, af det afsatte beløb.

Til sidst vil vi i bestyrelsen gøre opmærksom på, at vi er i tæt samarbejde med vores administrator og advokat, Arne Linde Olsen, for netop at følge alle regler og krav, der stilles til bestyrelsen.

Skulle der være yderligere spørgsmål eller kommentarer til dette eller andre ting, er I velkomne til at skrive til bestyrelsen eller personligt at møde op på mandag d. 24/10-11 kl. 18:30 til åben bestyrelse i vores selskabslokale.

Mvh
Bestyrelsen

Nyt rengøringsselskab

Vi har skiftet rengøringsselskab, da der efterhånden var mange klager over det gamle, så finder I fejl eller mangler, så giv besked til bestyrelsen, så vi kan få det rettet med det samme. Det nye hedder RenX.

Bestyrelsens organisation

Bestyrelsen organiserer sig på en ny måde:

På grund af stor travlhed på Ronnies arbejde overtager Jannie så meget som muligt det daglige arbejde i Ejerforeningen.

Ronnie formand
Jannie næstformand
Theis kasserer
George alm. medlem

Suppleanter:
Alice og Henrik

Vaskekort

Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at der har været / kan være problemer med vaskekortene, så fyld ikke for meget på ad gangen. Foreningen kan ikke garantere dækning af tabt beløb.

Aftalen er som følgende;
Hvis man mister sit kort; købe et nyt for 100,- kr. uden dækning af tabt beløb
Hvis kortet ikke virker; får et nyt for 100,- kr. som bliver indsat på det nye kort.

Hvis der er indsat for flere penge, tages det op i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen om dækning af mistet beløb. Vi kan max dække 200,- kr.