Beboerinformation september 2018

Indbrud og tyveri

Der har været indbrud i vores værksted og i en stuelejlighed. Dette hånteres af forsikringsselskaberne.
Desværre har der også været enkelte tyverier i kældrene.
Det er derfor vigtigt at vi alle hilser på hinanden og respekterer vore naboer.

Oprydning i kældergange

Oplag af diverse genstande og cykeldele (ikke brugbare cykler) i kældergange skal pga. husorden og brandhensyn fjernes straks.

Kommende vedligehold

Udplantning af aftalte hække og buske.
Reparation af flere hoveddøre, hvor døren binder
Renovering af vinduer i tørrerum
Etablering af vejafspærringer
Klipning af hækkene.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmester Thomas Jensen

Asfaltering i uge 22

Mandag d. 28/5 påbegyndes asfalteringen af brandvejene mv.

Forventet arbejdsplan:
28/5 – 29/5:
* Pilegårdsvej 26-32
* Pilegårdsvej 38-48

30/5 – 31/5:
* Pilegårdsvej 38-48
* Pilegårdsvej 50-58

Asfaltarbejde på stier og grillplads udføres udover dette

Arbejdet er afhængig af vejret og kan let blive forsinket.

Ved akutte situationer i forbindelse med asfaltarbejdet, kan entreprenøren kontakten på tlf. 61965877.

Der er parkering forbudt alle hverdage i ovenstående periode på
* Pilegårdsvej 26-32
* Pilegårdsvej 38-48
* Pilegårdsvej 50-58
Parkerede biler vil blive bugseret væk på ejerens regning.

Beboerne bedes følge skiltningen på pladsen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester
Thomas Jensen

Beboerinformation april 2018

Opsigelse af internetaftaler hos Yousee
Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling er vores foreningsaftale med Yousee opsagt og udløber d. 30. juni 2017, hvor forbindelsen via antennestikket lukkes.

Vi vil derfor blot minde om, at beboerne selv skal huske at opsige deres internetaftaler hos Yousee (normalt 2 måneders opsigelse).

Fibia går inden længe i gang med etableringen af fibernettet. Hvornår de skal ind i de enkelte lejligheder, kommer der yderligere besked om, når tilmeldingsperioden udløber (d. 22/4), jf. det udsendte materiale fra Fibia/Waoo

Q-Park kontrolafgift – 790 kr. pr 1. marts 2018
Q-park retter parkeringsskilte på parkeringsområdet, hvorefter den nye kontrolafgift træder i kraft.

Tilbud om nye hoveddøre
På opfordring fra beboere, ønsker vi at samle evt. interesserede beboere ved køb af nye hoveddøre. Der er tale om en egenbetaling, men ved en større bestilling, er der mulighed for at spare nogle penge.
Tilbudte hoveddør er fra Sweedoor, som i nr. 52 1.tv.

Pris pr. beboer ved samlet bestilling 1 dør         inkl. moms 14.500 kr.
Pris pr. beboer ved samlet bestilling 10 døre     inkl. moms 13.700 kr.

Alle beboere er naturligvis frit stillet ift. at vælge en anden leverandør ved køb af en ny hoveddør. Bestyrelsen skal blot godkende den valgte hoveddør før køb.

Datoen for den ordinære generalforsamling er i år d. 26. april.

Kontortider
Pga. helligdage holder kontoret lukket torsdag d. 29/3 og mandag d. 2/4

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester, Thomas Jensen

Beboerinformation marts 2018

Fugtige gavle?
I forbindelse med yderligere undersøgelse af den udførte gavlisolering, er varmemesteren interesseret i at høre fra beboere i gavllejligheder, der har mistanke om fugt i gavlvæggene eller forøget luftfugtighed i værelserne.

Kontakt derfor gerne varmemesteren hurtigst muligt.

Gratis centrifugering
Det er nu muligt at centrifugere sit tøj ekstra uden at skulle betale for det.

  • Luk maskinen
  • Tryk på @ Centrifugering 3 min eller centrifugering 20 sek.
  • Tryk på start
  • Benyt plastikkortet (tidligere betalingskort), som hænger ved siden af maskinen
  • Tryk på start

Opslag angående sortering af affald
Opslag om sortering af affald bibeholdes, da der ikke er sket nogen bedring.

Cigaretskodder og affald
Ved enkelte opgange, køkkenvinduer og faste parkeringspladser svines der meget med cigaretskodder og affald.
Beboerne henstilles til ikke at forurene området og til at rydde op efter dem selv – hvilket også gælder cigaretskodder!

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester, Thomas Jensen

Beboerinformation februar 2018

Udluftning af radiatorer 
Der har fredag d. 2. februar været en utæthed i varmecentralen. Beboere i 2.sals lejlighederne bedes derfor udlufte deres radiatorer.
Dette gøres ved at holde et viskestykke under ventilerne og herefter skrue ud på ventilen, så luften fiser. PÅS PÅ – når der kommer vand skal ventilen lukkes tæt.
Dette skal almindeligvis gøres mere end 1 gang.
Ved problemer er man velkommen til at kontakte varmemesteren i kontortiden.

Sortering af affald er nødvendig!
Containere til køkkenaffald skal kunne lukke! Når låget ikke kan lukkes, så bliver affaldet ikke afhentet + ræven og fuglene piller i affaldet, hvilket tiltrækker rotter.

Sortering i stor skralderum
Der rodes og sættes usorteret og ulovligt affald i storskraldsrummet.

DETTE SKAL BEBOERNE STOPPE.
– ”Klunsere ” skære poserne op og tømmer dem
– Papkasser skal slås sammen – uden flamingo, papir ect.
– Stort bandbart er kun møbler ect.
– Flasker skal i flaskecontaineren

BYGGEAFFALDikke komme i storskraldsrummet. Dette gælder bl.a.
– Indvendige døre
– Køkkenskabe, bordplader, toiletter og håndvaske.
– Malerrester/-spande, malerafdækning mv.
– Kemikalier og øvrigt byggeaffald

Dette skal afleveres på genbrugsstationen (Turbine vej 10, 2860 Søborg)

English version

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

God Jul & Godt Nytår til alle

Regler for affyring af fyrværkeri
Der må anvendes fyrværkeri i perioden fra 27. december til 1. januar.
Ingen affyring af raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger (i vindens retning er afstanden 20 meter).
HUSK almindelig hensynstagen til naboer og husdyr – Ikke alle beboer går eller flytter sig lige hurtigt.

Husk Sikkerhedsbriller og Høreværn
Selv om man ikke fyrer af – gør mange andre.

Fyrværkeri affald skal ligges i storskralderummet som små eller stort brændbart

Juletræer
Juletræer skal være ”afpyntet” og lægges på græsplænerne inden fredag den 8. januar. Hvis de smides ud fra altanen så tag hensyn og pas på de ikke ”laver” ulykker.

Kontortider
Vi gør opmærksom på at kontoret holder lukket mandag d. 25 dec. og mandag d. 1. jan. 2018 pga. helligdage.
Varmemesteren kan kontaktes på området

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation november 2017

Refusion af penge på gamle vaskekort 
Refusion af indbetalte beløb på de gamle vaskekort skal ske senest den 1. februar 2018.
Herefter er beløbet tabt pga. kortlæser & administration.

Cykel- & kælderoprydning 
Cykler, barnevogne osv. mærkes med seddel fra varmemester.
Sedlen skal fjernes inden d. 12. december – ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Bestyrelsen 
Til info, så har begge suppleanter (Pernille Rasmussen og Mikkel Houtved) nu – af forskellige årsager – meddelt at de fratræder. Der er ikke nogen ændringer ift. bestyrelsesmedlemmerne.

Galleri i Kælderen 
Det er hyggeligt at beboerne syntes om billederne – men billeder der lånes/tages skal erstattes med et andet billede – til ny inspiration for os alle.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Prisstigning på Copydan & Hybrid

Yousee har varslet en stigning pr. 1. januar 2018.

Deres opkrævning af hybrid stiger fra kr. 396,00 pr. måned til kr. 412,00 pr. måned og Copydan vil stige fra kr. 55,00 pr. måned til kr. 58,00 pr. md. og vil blive opkrævet første gang 1. januar 2018.

Endvidere vil der ske en regulering af hybrid/copydan for regnskabsåret 2017 som udgør en samlet difference på kr. 2.724,84 og pr. andel kr. 19,00.

Beløbet kr. 19,00 vil blive opkrævet med fællesudgifterne forfald 1. december 2017.

Se dokumentet her: Brev om Copydan & Hybrid

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen