Grundet travlhed, har formanden Ronnie Kinch trukket sig fra bestyrelsen. Derfor har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand – Jannie Jensen
Næstformand – George Rosenbaum
Kasserer – Thejs Frederiksen
Nyt menigt medlem – Henrik Christensen – velkommen til Henrik.