Der er desværre en ekstraopkrævning på bidrag vedrørende copydan afgift, idet a/c opkrævningerne ikke modsvarer de afholdte udgifter.

Copydan kr. 48.372,35
Indbetalt for meget 2009 kr. -2.630,77
I alt kr. 45.741,58
Opkrævet i 2010 kr. 42.312,00
Regulering i 2010 kr. 3.429,58

Som fordeles på 144 antal = kr. 23,81 pr. stk. oprundet til kr. 24,00.

Reguleringen kr. 24,00 vil blive opkrævet med fællesudgifterne forfald 1. januar 2011.

A conto beløbet til copydan vil herefter stige fra kr. 24,50 til kr. 30,00 pr. måned, første gang pr. 1.1.2011.

A conto beløbet til hybridafgift vil ligeledes stige fra kr. 261,00 til kr. 292,00 pr. måned, første gang 1.1.2011.