Udluftning af radiatorer

Tænd for radiatorerne
I uge 42 bedes alle skrue op for radiatorerne (til ca. 2-3), så vi kan få luften ud af systemet. Efterfølgende skal 2. sals lejlighederne udlufte radiatorventiler.
Dette gøres ved at, holde et viskestykke under ventilerne og herefter skrue ud på ventilen indtil der kommer luft ud.
PÅS PÅ – når der kommer vand, skal ventilen lukkes tæt.
Dette skal almindeligvis gøres mere end 1 gang.

Ved problemer er man velkommen til at kontakte varmemesteren.

Turn the central heating on
Please turn the central heating on during the week (week 42).
Turn the knob to a position of 2-3. Top floor apartments must ventilate the valves in order to reduce air in the central heating system.
Have a towel ready when you loosen the valve. Make sure all air is released and make sure the valve is closed tightly afterwards.
The last sequence should be repeated over the coming weeks.

You are welcome to contact Thomas our handyman if you need help!

Venlig hilsen /Best regards
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation oktober 2017

Udførelse af asfalt er forsinket.
Dårlige veje – er blevet endnu dårligere..
Asfalten er forsinket delvis pga. vejret og afklaring vedr. jordbundsprøver.
Parkering er derfor som normalt og som der bliver skiltet.
Pas på store asfalthuller

Vedligeholdelse af vinduer
Når vinduerne begynder at glide lidt stramt, så er det vigtigt at vedligeholde dem. Dette indebærer smøring af hængsels beslag, håndtag og rulle paskvil (bevægelige dele). Ingen smøring af glideskinner – disse skal kun holdes rene.
Syrefri olie kan lånes hos varmemester

Svineri med affald
Der er fortsat personer, som ikke kan finde ud af at benytte affaldscontai­nerne. Affald hører til i containerne og ikke på fællesarealerne!
Varmemesteren bruger meget tid på at rydde dette op, hvilket er rigtig ærgerligt og spild af tid.

Støj – Vis hensyn
Enkelte beboere er oftere blevet generet af støj på det seneste. Boligreglementets §6 gælder også for vaskemaskiner og alm. færdsel og ophold udenfor samt i trappeopgangene.
Støj gælder også uidentificeret ”generator”-brummelyd ved nr. 24. Denne brummelyd starter ca. kl. 00.30 – 08.30

Uddrag af boligreglementet:
Boring, hamren, sliben og lignende samt brug af vaskemaskiner i lejlighederne må kun foregå:
Mandag til fredag mellem 07 og 19
Lørdag mellem 10 og 16
Søn- og helligdage mellem 10 og 15

Venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation September 2017

Informeringsmøde om Fibia
Torsdag d. 7. september 2017 kl.16.00-19.00
… i foreningens selskabslokale ,Pilegårdsvej 58A, kld. , for evt. at stille spørgsmål angående Fibia (også kaldet Waoo). Der vil være en repræsentant fra FiberTeamet/Fibia samt nogle fra bestyrelsen til stede.

Information herom er ligeledes sendt ud til den enkelte ejer pr. brev. Og ekstra materiale haves hos varmemester.

Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag d. 14. september 2017 kl. 19.00
Valg af fremtidig tv- og internetudbyder (YouSee eller Fibia).
Indkaldelse og nærmere information er sendt ud til den enkelte ejer pr. brev.

Ny asfalt på brandveje , ect.
Arbejdet påbegyndes i uge 39

Forventet tidsplan:

  • 26-27/09: Udskiftning af brønde, riste, justering m.m.
  • 28-29/09: Opretning
  • 02-04/10: Slidlag – (der startes på parkeringspladserne)

Arbejdet er afhængig af vejret og kan let blive forsinket.
DER ER PARKERING FORBUDT alle hverdage i perioden på
PILEGÅRDSVEJ 26 – 30
PILEGÅRDSVEJ 36 – 48
PILEGÅRDSVEJ 50 – 58
Parkerede biler vil blive bugseret væk på ejers regning

Venlig Hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen
Tlf 42431455

Beboerinformation august 2017

Cykelværksted i kælderen
Bygning B, Pilegårdsvej 34-48
Alle skal kontrollere deres cykler.
Ødelagte og delvis adskilte cykler skal opbevares i egne kælderrum.
Der må gerne repareres cykler i kælderen, men der skal straks ryddes op – og løse cykelhjul, cykeldele ect. skal opbevares i egne kælderrum.

Klipning af hække er igangværende.
Hækkene klippes/beskæres – nogen steder lidt hårdt af hensyn til udlægning af ny asfalt.
Hække mod Pilegårdsvej og Rybjerg Alle klippes lavt af hensyn til bilers udsyn.

Særligt rhododendron samt andre steder
Opgravning og græs adskillelse sker for senere udlægning af træflis.
Det påtænkes at der plantes forskelligt langs parkering ved  nr. 22 – 24

Venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation juni 2017

Forsøg på Cykel tyveri , Byg B
Cykel ved Nr. 42, Er blevet stjålet ned i kælderen og forsøgt brudt op. Tyven( som er beboer ) har tilmed lappet cyklen – for senere brug. Kælder /Cykeloprydning er afsluttet – så lad andres ting være i fred

Beskæring af sidste træer & Kirsebærtræer.
Pga. afhentning af grenaffald, spærres 4 parkeringspladser ved nr. 46-48

Kørsel på brandveje forbudt
Det er desværre nødvendigt at gentage dette forbud.
Beboerne bedes derfor påtale dette – også til deres gæster.

Vaskeriet er på stadigvæk vintertid
Vi gør opmærksom på at vaskeriet først starter kl. 7.30

Nyt Vaskesystem & nye betalingskort
Nyt vaskebetalingssystem installeres med kort varsel.
Når det er installeret informeres der med ny seddel vedr. ombytning af vaskekort.

Ved udlevering af nye vaskekort.
Indbetalte vaskepenge overføres til nyt kort.
Pris for udlevering af nyt vaskekort er 60 kr.

Gamle vaskekort er ikke registreret med indbetalt depositum.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation maj 2017

Vandrørene larmer
Lyden kommer som følge af nyt vandtryk og kan reduceres ved sænkning af trykket, men først skal;
ALLE 2. SAL BEBOERE UDLUFTE RADIATORER – HURTIGST MULIGT

Kørsel på brandveje forbudt
Gennemkørsel på brandvejene er forbudt, da dette er til fare for de beboere, der opholder sig her (bl.a. børn) og er helt uacceptabelt.
Beboerne bedes derfor påtale dette – også til deres gæster.

varmemester@ef-pilegaardsparken.dk
Varmemestermailen virker igen

Vaskeriet
Vi gør opmærksom på at vaskeriet først starter kl. 7.30
Electrolux har ikke kunnet rette dette og reparation afventer derfor nyt vaskesystem

Ekstra Kælderrum
Ekstra kælderrum kan lejes efter interne aftaler samt ekstra leje. Interesserede skal skrives på særlig venteliste hos varmemester.

Bestyrelsen
Den nye bestyrelse består nu af følgende medlemmer og suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer:
Camilla Nilsson, Lars Sejer Christiansen, Dejan Golic og Morten Suhr

Suppleanter:
Pernille Rasmussen og Mikkel Houtved

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen & Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation april 2017

Varmemester@ef-pilegaardsparken.dk
Varmemesterens mail er pt fyldt op/under opdatering, så henvendelser/mails skal sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@ef-pilegaardsparken.dk

Vaskeriet er på vintertid
Vaskeriet lukker en time for tidligt (kl. 19.00). Reparation er bestilt, men løsning afventer.

Tømning af affald
Affaldscontainerne bliver IKKE tømt, hvis affaldsbeholderne er fyldt helt op, så låget ikke kan lukke. Desuden tiltrækker de overfyldte affaldscontainere også rotter.
Det er derfor vigtigt, at affaldet fordeles i ALLE affaldscontainere.
Tag 2 skridt ekstra, så vi kan få tømt affaldet og undgå rotter.

Ekstra Kælderrum
Det er muligt at leje ekstra kælderrum efter interne aftaler og ekstra leje. Interesserede skrives på særlig venteliste hos varmemester.

Generalforsamling
Onsdag d. 19. april 2017 kl. 19.00
Afholdes i Festlokalet
Foreningen har brug for både en webmaster og friske bestyrelsesmedlemmer
Så på med tænkehatten – vi ses til generalforsamlingen.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen & Varmemester Thomas Jensen

Beboerinformation marts 2017

Tricktyve på spil

En beboer har nu to gange på 1½ uge oplevet nærgående ikke-dansktalende personer med ønske om hjælp til kort og telefonnumre. Disse har haft stor interesse for beboerens taske og for at komme ind i lejligheden.

Tricktyve opsøger gerne samme område i en periode – inden de finder nye ofrer.

Vi opfordrer derfor beboerne til at være ekstra opmærksomme på fremmede, der gerne vil tættere på eller ind i lejligheden – og til kun at åbne hoveddøren for egne gæster

Klipning af hækken

Hækken klippes lidt lavere ud mod Pilegårdsvej & Rybjerg Allé, så billisterne kan se trafikken.

Når træerne skal beskæres

Resultatet efter beskæring er det første år, at træerne vil henstå temmelig bare – ca. ligesom ved beskæring i 2011 – men derefter blive rigtig flotte igen.

Det nye vaskesystem

…er tidligst klar i juni 2017. Da opsætningen ikke opfylder det ønskede, vil vi gerne have generalforsamlingens vurdering.

Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt i april (indkaldelse og præcist tidspunkt kommer senere). Vi opfordrer jer derfor til at tænke over, om en bestyrelsespost kunne være noget for jer. Jo flere der er til at arbejde mod fælles mål for foreningen, jo bedre.

Der er både behov for nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og en ny webmaster.

Venlig hilsen Bestyrelsen & Varmemester Thomas Jensen

Varme i lejlighederne

Varme i lejlighederne

Beboerne bedes kontakte varmemester, hvis radiatorerne ikke synes at kunne opvarme lejlighederne. Dagligt vurderes varmeleveringen for optimering af foreningens driftsregnskab. Regnskabet har ligget langt fra det forventede, så varmemesteren har løbende justeret på fremløbs-­temperaturen afhængig af vejret.
Der er kommet en tilbagemelding fra en beboer om at flere har følt det koldt, også selvom nogle beboere har termostaten højt og andre lavt.
Vi i foreningen skal sammen finde vores bedst mulige driftstal

Tyveri fra parkerings plads
Søndag den 18. december 2016 ca. kl 22.00 til 23.
Blev der stjålet et højre forhjul på parkeret bil.
Bilen holdt parkeret langs græsset over for opgangen (ved skraldespandene) ved nr. 36.
Har nogen set noget ualmindeligt må de gerne kontakt varmemester eller politiet

Isolering af taghætter er besluttet
Tilbagemelding fra håndværker afventer.