Beboerinformation medio maj 2016

Åbningstider  i  storskalderummet  /  opening  hours  in  the  bulky  waste  room:

Mandag  /  Monday:         7.00  –  18.30

Tirsdag  –  Torsdag  /  Tuesday  –  Thursday:     7.00  –  15.00

Fredag  /  Friday:         7.00  –  14.00

Endvidere  kan  du  få  adgang:  /  In  addition,  you  can  get  access:

Torsdag  /  Thursday:         19.00  –  20.00

Søndag  /  Sunday:         10.00  –  11.00

ved  at  ringe  på  /  by  calling       tlf.  /  tel.  28  20  26  73

Grill  –  husk  venligst…  /grill  –  please  remember…

Nu  nærmer  sommeren  sig  og  vi  vil  derfor  henstille  til,  at  man  ikke  griller  på  de grønne  arealer,  pga.  brandfare,  men  benytter  de  grillpladser  der  er  på fællesarealerne.

Der  er  grillpladser  ved  nr.  36  og  for  enden  af  den  store  parkeringsplads.

Husk  endvidere  at  det  ikke  er  tilladt  at  grille  på  altanerne  jf.  boligreglementet.

We  recommend  that  you  do  not  grill  on  the  green  areas  due  to  fire  hazard.  You may  use  the  barbecue  areas  at  no.  36  and  at  the  end  of  the  large  parking  lot.

Also  remember  that  it  is  not  allowed  to  barbecue  on  the  balconies.

Med  venlig  hilsen  Bestyrelsen

Beboerinformation primo marts 2016

Reglerne for vaskeriet SKAL overholdes, så HUSK venligst:

  • at vasketur 1 til 4 bookes på datotavlen med en lås med EF-nummerskive
  • at kun “klatvasketuren” mellem 12 og 15 umiddelbart er til fri afbenyttelse
  • at en booket vasketur skal være påbegyndt senest en halv time efter den bestilte tid, ellers er vasketuren til fri afbenyttelse
  • at det IKKE er tilladt at bryde ind i en igangværende vasketur ved at tømme maskiner, der er stoppet (beboeren, der har vasketuren, kan ønske at slynge sit tøj, eller være på vej med mere tøj)
  • at der hører tørrerum til alle vasketure, som man råder over i 24 timer, hvorefter de SKAL tømmes

Er du i tvivl, så spørg varmemesteren, der også hjælper med at klippe låse og fjerne tøj, hvis reglerne ikke overholdes.

Betalingsservice – husk at blive tilmeldt

Bed din bank om at tilmelde dig, eller gør det på din netbank under PBS betalinger. Her angives NETS nr. (PBS nr.), deb.gr.nr. og lejemåls nr. Alle disse numre fremgår af det girokort, der sendes til dig, så længe du ikke er tilmeldt betalingsservice.

Storskralderum – fra selvbetjening til bemanding

Vores flittige varmemester bruger hver dag meget lang tid på at rydde op og sortere affaldet i storskralderummet. Og det er ikke meningen.

Vi beboere skal naturligvis selv kunne finde ud af at sortere vores storskrald, dvs. at skille plast og pap ad, at skære vores papkasser op og slå dem sammen, at sortere øvrige ting ud i de rigtige kategorier og at anbringe det i KLARE sække, samt selv at køre bygningsaffald m.v. på genbrugspladsen, da dette – jf. vejledning på døren – ikke må anbringes i rummet.

Derfor lukker vi indtil videre storskralderummet for selvbetjening frem til 1. april

Til gengæld holder vi åbent – med bemanding – så alle kan få hjælp til at stille tingene de rigtige steder. Det gør vi på følgende tidspunkter:

Mandag fra kl. 17:00 til 17:45 samt onsdag fra kl. 7:00 til 8:00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerinformation medio februar 2016

Opkrævning af difference på hybrid og copydan

Vores tidligere administrator varslede stigninger på hybrid og copydan pr. 1. januar 2016 på i alt kr. 16,82. Men forhøjelsen kom desværre ikke med på januar-opkrævningen.

Differencen fra januar vil derfor blive lagt på marts-opkrævningen.

Den manuelle februar-opkrævning var til gengæld korrekt.

Kælderrum – husk venligst…

at vi mangler oplysninger om, hvem lejeren af kælderrum I (stort i) er:

Du bedes venligst henvende dig til varmemesteren i kontortiden eller skrive en mail til: bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk

Kældergange – husk også venligst …

at vi henstiller til, at alle får ryddet op og får fjernet effekter, der ikke hører til under hhv. trapperne og i kældergangene, og at dette gøres senest mandag d. 29. februar.

Tingene vil efter denne dato blive fjernet uden ansvar for ejerforeningen.

Er du i tvivl om, hvad du må opbevare de respektive steder, så spørg varmemesteren

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerinformation primo februar 2016

Bestyrelsessuppleant indtrådt i bestyrelsen:
Grundet sygdom hos Ruth Hansen er suppleant Bo From Petersen indtrådt i bestyrelsen.

Manuel opkrævning af fællesudgifter
Fællesudgifter for februar måned opkræves, som der tidligere er informeret om, manuelt af vores administrator, og alle burde derfor have modtaget girokortet i postkassen. Har man forlagt det, er det muligt at rekvirere et nyt ved at kontakte administrator via e-mailadressen bn@cphlaw.dk.

Husk at tilmelde jer betalingsservice, så fremtidige betalinger foregår automatisk. Man tilmelder sig betalingsservice ved at logge på sin netbank under PBS betalinger og angive

1) NETS nr. (PBS nr.)
2) Deb.gr.nr.
3) Lejemåls nr.

De 3 numre fremgår af føromtalte girokort nederst i højre hjørne.
Betaler man sit girokort i banken, så kan de aktivere tilmeldingen til betalingsservice.

Kælderrum:
I arbejdet med at lave en opgørelse af kælderrummene, fandt varmemesteren ud af, at vi mangler oplysning om ejer af kælderrum 64, samt lejeren af kælderrum ”i”. Disse bedes derfor henvende sig til varmemesteren i kontortiden eller alternativt skrive en mail til bestyrelsesmailen bestyrelse@ef-pilegaardsparken.dk

Opbevaring i kældergange samt under trapper i opgangene:
Hen over årene ophober der sig en del ting under hhv. trapperne og i kældergangene – både i selve gangene og i de mange ”indhak”, som er ment som opbevaring af cykler, barnevogne mv. Vi henstiller til, at alle får ryddet op og får fjernet affekter, der ikke hører til de respektive steder. Dette gøres senest mandag d. 29. februar, da tingene efter denne dato vil blive fjernet.

Er du i tvivl om, hvad du må opbevare de respektive steder, så spørg varmemesteren.

Ligeledes henviser vi til, at cykler, der ikke benyttes, stilles i kælderen frem for uden for bygningen, da det er nemmere at feje, skovle sne, salte mv. når der står mindst muligt omkring bygningerne.

Undgå venligst at rotter kan få adgang til madaffald
Der er observeret rotter i kældergange og opgange på vores område, derfor henstilles der til ikke at sætte nogen form for affald på opgangene, samt ikke at opbevare fødevarer og andre ting der kan tiltrække rotter i kælderrummene.

Der henstilles ligeledes til at sikre at der ikke spildes affald ved affalds-Ø’erne og hvis en container er fuld at benytte en anden.

Alle ønskes en snarligt festlig fastelavn

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Beboerinformation nytåret 2015/16

Varmemesterstillingen er blevet besat
Vi har ansat ny varmemester, nemlig Jesper Trier-Hofby, der allerede starter i jobbet mandag den 4. januar. Jesper er uddannet VVS-energimontør og har også erfaring med at passe ejendomme og grønne arealer. Og så bor han lige ovre i Husum. De første 14 dage vil Erik gå sammen med Jesper på fuld tid, hvorefter Erik vil trappe ned – men stadig hjælpe til og bistå, så længe der er behov for det.

Stormskader og kortslutning
Stormen Gorm fik revet nogle tagplader løs over nr. 36 og 38. Taget blev repareret lillejuleaften, og de vandskader, som opstod i et par lejligheder under, vil blive udbedret, når de er tørret.

En kortslutning i vores centrale el-styreskab i uge 51 har efterfølgende været årsag til forskellige gener. Værst gik det ud over vaskeriet, hvor indstillingen af maskinernes timere røg, og de slukkede allerede ved 18-tiden, så den sene vasketur måtte udgå i nogle dage. Men det er heldigvis løst nu.

Cykler og snerydning
Hvis vi får snevejr igen, så opfordres I venligst til at sætte de cykler, som ikke benyttes, i kælderen. Det letter snerydningen ved opgangene meget.

Ny administrator
Vi går tilbage til at benytte foreningens tidligere mangeårige administrator, advokat Arne Linde Olsen. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar. Når det gælder betaling af fællesudgifter kommer vi dog ikke til at mærke det før 1. februar (hvor der desværre skal indbetales manuelt). Men mere info følger.

Vi ønsker alle beboere et godt og lykkebringende 2016!

Med venlig nytårshilsen
Bestyrelsen

Beboerinformation julen 2015

Gavlisolering
Et stort byggeprojekt har taget sin foreløbige afslutning, og vi står nu med ti færdigisolerede gavle. Fire af dem har dog kosmetiske fejl, som kræver en omgang slutpuds mere. Samtidig skal alle kanter gennemgås og tilrettes. Det vil blive udført til foråret, når vejret igen er varmere.

Entreprenøren foretager nu oprydning på området, så det igen kan fremstå pænt. Endvidere vil enkelte kældernedgange blive malet.

Lys på ejendommen
I forbindelse med gavlisoleringen blev lamperne taget ned, og nogle gik desværre i stykker, men vi er i gang med at skaffe nye lamper til opsætning hurtigst muligt. Samtidig forsøger vi at sætte stærkere pærer i lamperne ved opgangene for generelt at få skabt mere lys over land.

Varmemesterstillingen
Der kom mange ansøgninger på stillingen, men vi forventer at have fundet den rette inden nytår, så vedkommende kan tiltræde senest 1. februar.

Juletræer
Juletræer skal være ”afpyntet” og lægges på græsplænerne inden fredag den 8. januar. Hvis de smides ud fra altanen så tag hensyn og pas på de ikke ”laver” ulykker.

Kontortider i uge 52 og 53:
Mandag den 21. december kl. 18:00 til 18:30
Mandag den 28. december kl. 07:00 til 07:30 og kl. 18:00 til 18:30
Torsdag den 31. december kl. 07:00 til 07:30

Vi ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul samt et godt nyt år

Med venlig julehilsen
Bestyrelsen

Jobopslag november 2015

Kære naboer

Som bekendt er Erik Enevoldsens ansættelse desværre kun midlertidig denne gang, og derfor går vi allerede nu i gang med en søgeproces, så vi kan finde en god afløser.

Kender du nogen, som kunne passe til og have lyst til jobbet, så vis vedkommende nedenstående annonce.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen