Beboerinformation juni 2019

Beboerinformation juni PDF-version

PROJEKTER SOM KRÆVER BEBOERNES HJÆLP
Som det blev besluttet på generalforsamlingen, så skal Georgs forslag om blomsterøer udføres. Indtil videre har kun Georg meldt sig med forslag. Vi ønsker, at man giver varmemesteren besked om ønsker, således at vi kan få plantet noget der behager flertallet.
FACEBOOKGRUPPE FOR FORENINGEN
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om et samlingssted. Derfor er der blevet oprettet en facebookgruppe for foreningens beboere, og kun disse, som kan findes på følgende link: https://www.facebook.com/groups/2263114260475799/. Gruppen kan også søges frem ved at skrive: EF Pilegårdsparken. Der er pt 18 medlemmer af gruppen. Vi ser gerne flere kommer med.
GRILLSÆSON
Vi gør opmærksom på, at der IKKE må grilles på altanerne af hensyn til lugtgener for andre beboere. Dette gælder også elektriske grill. Vi anbefaler man anvender grillpladsen.
LAMPER I OPGANGENE
Lamperne skal stå på 1 og må ikke flyttes til en position. Vær venlig at overhold dette.
VASKETIDER
Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at man ikke må bryde ind i andre beboeres vasketider, ligesom man heller ikke må blokere tørrerum uden en vasketid.
HUSORDEN
Vi ønsker ligeledes at slå et slag for husordenen. Denne findes på hjemmesiden, og ellers kan de rekvireres hos varmemesteren i print.
HOUSING RULES
Please be aware of our housing rules. These can be found on our home page or you can ask for it from our caretaker.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 07.08.19.
Ellers er man altid velkommen til at kontakte varmemesteren eller bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Morten Suhr

Beboerinformation februar 2017

Kælderrum ”i” i byg C
Lejer af kælderrum ” i ” bedes kontakte varmemesteren straks.
Opvarmning er et varmt emne
Se seddel om opvarmning og udluftning.
Hvis I oplever problemer med opvarmning af lejligheden, så bedes I
kontakte varmemesteren på 42 43 14 55.
Reklamer Nej Tak
Mange beboere åbner for reklamebude og andre – men der er flere der
synes at det er utrygt med mange fremmede i vores opgange.
Postomdeling og rengøring har nøgler til hoveddørene.
Derfor bedes I kun at åbne hoveddøren for egne gæster.
Er der en kunstmaler i foreningen?
… og ville det være interessant med ”galleri ” ved varmemesterkontoret?
Hvis ja, så kontakt gerne varmemesteren.
Nye bestyrelsesmedlemmer?
Da det snart er tid til generalforsamling, vil vi opfordrer jer til at tænke
over, om en bestyrelsespost kunne være noget for jer. Jo flere der er til
at arbejde mod fælles mål for foreningen, jo bedre.
(Tidspunkt og indkaldelse til generalforsamlingen kommer senere.)

Opvarmning er et varmt emne

Udluftning
Et menneske afgiver 2 liter vand i døgnet + bad og madlavning.
Frisk luft giver det bedste indeklima. Et udluftet rum har lav luftfugtighed
og er derfor lettere at opvarme.
Tør luft er nemmere at opvarme end fugtig luft

Det anbefales at:
Slukke for radiatorrene og lufte ud for gennemtræk i 5-­ 6 min, 2-­3 gange hver dag

Ved korte udluftninger undgår man at møbler og vægge bliver kølet ned.
Dug indvendigt på termorude er altid tegn på for lidt udluftning.

Tænk på temperaturen
Hvis man har en stuetemperaturen er på 20-­21 grader, så
koster hver ekstra grad op ca. 5-­6 % på varmeregningen.

Varm top – Kølig bund
Beboerne kan undersøge om vi udnytter varmen ordenligt. Dette gøres
let ved at mærke efter om radiatorerne er køligere i bunden end i toppen.

Udnyt varmen med god afkøling
Jo bedre vi udnytter varmen, jo bedre er varmeøkonomien
Gladsaxe Fjernvarme’s krav til forskellen mellem det fjernvarmevand vi
modtager og vores retur fjernvarmevand, er et temperaturfald på minus 35 grader.
Afkøler vi mindre end 35 grader = Betaler vi et tillæg, Incitamentstakst
Afkøler vi mere end 35 grader = Modtager vi refusion, Incitamentstakst
E/F Pilegården Oktober -­ 24,1 grader
E/F Pilegården November -­ 30,7 grader
E/F Pilegården December -­ 33,9 grader
E/F Pilegården Januar -­ 30,5 grader

Lejlighederne skal være opvarmede.
Ellers så kontakt Varmemester på 42 43 14 55
Vi skal sammen finde vores bedst mulige driftstal

Godt Nytår til alle

Regler for affyring af fyrværkeri,
Der må anvendes fyrværkeriet fra 27. december til 1. januar.
Ingen affyring af raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger.
( I vindens retning er afstanden 20 meter. )
HUSK Almindelig hensynstagen til naboer og husdyr.
– Ikke alle beboer går eller flytter sig lige hurtigt.
Husk Sikkerhedsbriller og Høreværn
SELV OM MAN IKKE FYRER AF – GØR MANGE ANDRE.
FYRVÆRKERI AFFALD SKAL LIGGES I STORSKRALDERUMMET SOM SMÅ ELLER STORT BRÆNDBART

Tyveri fra parkerings plads
Søndag den 18. december 2016 ca. kl 22.00 til 23.
Blev der stjålet et højre forhjul på parkeret bil, og bilen opklodset.
Bilen holdt parkeret langs græsset over for opgangen (ved skraldespandene) ved nr. 36.
Har nogen set noget ualmindeligt må de gerne kontakt varmemester eller politiet

Juletræer
Juletræer skal være ”afpyntet” og lægges på græsplænerne inden fredag den 8. januar. Hvis de smides ud fra altanen så tag hensyn og pas på de ikke ”laver” ulykker.

Nyt vaskebetalings system
Nyt vaske system er bestilt, men leveringstiden er minimum 6 uger.
Så nærmere om dette i det nye år.

Isolering af taghætter er besluttet
Påbegyndes straks i det nye år – tilbagemelding fra håndværker afventer.

Beboerinformation december 2016

Cykeloprydning
Husk venligst at sedlerne fra cykler, barnevogne osv. skal være fjernet senest mandag d. 12 dec. ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Taghætter
Der er påbegyndt isolering af taghætter.

Asfalt
Asfaltering udsættes til næste budgetår.
Vi har overvejet løsning med lapning af de større huller, men dette vurderes at være en alt for dyr en løsning.

Parkeringstilladelser 2017
Husk venligst at skifte parkeringstilladelser til det nye år.
Parkeringstilladelserne for 2017 kan benyttes resten af 2016.
Husk 10 kr. og parkeringstilladelsen fra 2016.

Kontortider
Vi gør opmærksom på at mandag d. 26. dec. er en helligdag, hvorfor kontoret holder lukket.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og varmesteren

Beboerinformation november 2016

VIGTIGT VIGTIGT
Ingen varmt vand (brugsvand) torsdag d. 17.11.2016 fra kl. 8.00 til kl. 12.00 Pga. service af kedel – herunder desinficering af kedel.

Cykel oprydning:
Cykler, barnevogne osv. mærkes med seddel fra varmemester.
Sedlen skal fjernes inden d. 12. december -­ ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Glemt tøj i tørrerummene:
Varmemesteren skal lejlighedsvis rydde op i tørrerummene – herunder indsamle glemt tøj. Indsamlet glemt tøj opbevares i maximalt 1 måned.
Herefter bortskaffes det indsamlede tøj.

Tv-­pakke:
Vi er ved at undersøge, hvad den nye lovændring har af konsekvens for ejerforeningen. Pt. er det dog ikke muligt at få en mindre tv-­pakke eller helt at framelde den. Dette skyldes, at den oprindelige aftale er bundet til alle lejlighederne i ejerforeningen.

Bestyrelsen:
Nanna indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Henrik.

P-Kort
Ombytning af P-Kort som gælder for 2017 kan ske i kontortiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og varmesteren

Beboerinformation oktober 2016

Altaner:
Vi har i samarbejde med mureren fundet ud af, hvilke altaner der skal repareres. Der er indtil videre blevet udbedret 6 altaner, hvilket var de mest akutte skader. Der er derudover en del altaner uden skader. De resterende altaner bliver repareret løbende med start i 2017.
Det er muligt at få oplyst, hvilke altaner der skal repareres på varmemesterkontoret i kontortiden.
Kontortider:
Kontortiden torsdag morgen bliver genindført.
Kontortiderne er således torsdag kl. 7.00-­7.30 og mandag kl. 18.00-­18.30.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Beboerinformation september 2016

Varmemester:
Vi har besluttet at hyre Muremester Jensen til at fungere som varmemester indtil næste generalforsamling. Vi har været yderst tilfreds med det samarbejde, vi indtil videre har haft med ham.

Bestyrelsen:
Henrik har solgt sin lejlighed og træder derfor ud af bestyrelsen.

Arbejde på fællesarealerne:
Hækkene vil blive klippet i uge 42.
Asfalten påmales hvide stoplinjer mod græs og træer. Dette vil blive gjort i løbet af efteråret afhængig af tid og vejr. Der vil blive markeret med skilte dage i forvejen.

Støj:
Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at bore, hamre osv. uden for det
tidsrum, der er opgivet i boligreglementet. Støj må kun foregå;;
Mandag til fredag mellem 07 og 19
Lørdag mellem 10 og 16
Søn-­ og helligdage mellem 10 og 15

Hvis I har spørgsmål eller andet I ønsker hjælp til, kan der ringes til
varmemestertelefonen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Beboerinformation medio juli 2016

Info om de grønne arealer:
Vi har hyret Muremester Jensen til at få bugt med de grønne arealer. Dette er en kortsigtet løsning for at komme i bund, så det er nemmere at vedligeholde efterfølgende.

Vi er på jagt efter en ny varmemester, der kan vedligeholde de grønne arealer mm. efterfølgende.

Info om asfalten:
Vi har ligeledes indgået aftale med Muremester Jensen omkring reparation af asfalten på brandvejene.

Altaner:
Som I måske har bemærket, er vi lige så stille gået i gang med at ordne altanerne. Nærmere information hænger i de opgange, hvor altanerne bliver repareret.

Kontortid:
Kontortiden vil fortsat kun være mandag kl. 18.00-18.30.

Byggeaffald:
Vi gør opmærksom på, at ingen form for byggeaffald modtages i storskraldrummet. Dette skal til Gladsaxe genbrugsstation på Generatorvej.

Hvis I har spørgsmål eller andet I ønsker hjælp til, kan der ringes til varmemestertelefonen.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen