Varme i lejlighederne

Varme i lejlighederne

Beboerne bedes kontakte Varmemester, hvis radiatorerne ikke synes at kunne opvarme lejlighederne.
Dagligt vurderes varmeleveringen, for optimering af Foreningens driftsregnskab.
Regnskabet har ligget langt fra det forventede, så Varmemester har løbende justeret på fremløbs temperatur afhængig af vejret.
Der er kommet en tilbagemelding fra beboer om at flere har følt det koldt, også selvom nogle beboere har termostaten højt og andre lavt.

Skal lejlighederne kunne føles opvarmede.
Ellers så kontakt Varmemester 42431455

Vi i foreningen skal sammen finde vores bedst mulige driftstal.

Tyveri fra parkerings plads
Søndag den 18. december 2016 ca. kl 22.00 til 23.
Blev der stjålet et højre forhjul på parkeret bil.
Bilen holdt parkeret langs græsset over for opgangen (ved skraldespandene) ved nr. 36.
Har nogen set noget ualmindeligt må de gerne kontakt varmemester eller politiet

Isolering af taghætter er besluttet
Tilbagemelding fra håndværker afventer.

Godt Nytår til alle

Regler for affyring af fyrværkeri,
Der må anvendes fyrværkeriet fra 27. december til 1. januar.
Ingen affyring af raketter nærmere end 10 meter fra bygningers åbninger.
( I vindens retning er afstanden 20 meter. )
HUSK Almindelig hensynstagen til naboer og husdyr.
– Ikke alle beboer går eller flytter sig lige hurtigt.
Husk Sikkerhedsbriller og Høreværn
SELV OM MAN IKKE FYRER AF – GØR MANGE ANDRE.
FYRVÆRKERI AFFALD SKAL LIGGES I STORSKRALDERUMMET SOM SMÅ ELLER STORT BRÆNDBART

Tyveri fra parkerings plads
Søndag den 18. december 2016 ca. kl 22.00 til 23.
Blev der stjålet et højre forhjul på parkeret bil, og bilen opklodset.
Bilen holdt parkeret langs græsset over for opgangen (ved skraldespandene) ved nr. 36.
Har nogen set noget ualmindeligt må de gerne kontakt varmemester eller politiet

Juletræer
Juletræer skal være ”afpyntet” og lægges på græsplænerne inden fredag den 8. januar. Hvis de smides ud fra altanen så tag hensyn og pas på de ikke ”laver” ulykker.

Nyt vaskebetalings system
Nyt vaske system er bestilt, men leveringstiden er minimum 6 uger.
Så nærmere om dette i det nye år.

Isolering af taghætter er besluttet
Påbegyndes straks i det nye år – tilbagemelding fra håndværker afventer.

Beboerinformation december 2016

Cykeloprydning
Husk venligst at sedlerne fra cykler, barnevogne osv. skal være fjernet senest mandag d. 12 dec. ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Taghætter
Der er påbegyndt isolering af taghætter.

Asfalt
Asfaltering udsættes til næste budgetår.
Vi har overvejet løsning med lapning af de større huller, men dette vurderes at være en alt for dyr en løsning.

Parkeringstilladelser 2017
Husk venligst at skifte parkeringstilladelser til det nye år.
Parkeringstilladelserne for 2017 kan benyttes resten af 2016.
Husk 10 kr. og parkeringstilladelsen fra 2016.

Kontortider
Vi gør opmærksom på at mandag d. 26. dec. er en helligdag, hvorfor kontoret holder lukket.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og varmesteren

Beboerinformation november 2016

VIGTIGT VIGTIGT
Ingen varmt vand (brugsvand) torsdag d. 17.11.2016 fra kl. 8.00 til kl. 12.00 Pga. service af kedel – herunder desinficering af kedel.

Cykel oprydning:
Cykler, barnevogne osv. mærkes med seddel fra varmemester.
Sedlen skal fjernes inden d. 12. december -­ ellers fjernes genstandene for beboernes regning.

Glemt tøj i tørrerummene:
Varmemesteren skal lejlighedsvis rydde op i tørrerummene – herunder indsamle glemt tøj. Indsamlet glemt tøj opbevares i maximalt 1 måned.
Herefter bortskaffes det indsamlede tøj.

Tv-­pakke:
Vi er ved at undersøge, hvad den nye lovændring har af konsekvens for ejerforeningen. Pt. er det dog ikke muligt at få en mindre tv-­pakke eller helt at framelde den. Dette skyldes, at den oprindelige aftale er bundet til alle lejlighederne i ejerforeningen.

Bestyrelsen:
Nanna indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Henrik.

P-Kort
Ombytning af P-Kort som gælder for 2017 kan ske i kontortiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og varmesteren

Beboerinformation oktober 2016

Altaner:
Vi har i samarbejde med mureren fundet ud af, hvilke altaner der skal repareres. Der er indtil videre blevet udbedret 6 altaner, hvilket var de mest akutte skader. Der er derudover en del altaner uden skader. De resterende altaner bliver repareret løbende med start i 2017.
Det er muligt at få oplyst, hvilke altaner der skal repareres på varmemesterkontoret i kontortiden.
Kontortider:
Kontortiden torsdag morgen bliver genindført.
Kontortiderne er således torsdag kl. 7.00-­7.30 og mandag kl. 18.00-­18.30.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Beboerinformation september 2016

Varmemester:
Vi har besluttet at hyre Muremester Jensen til at fungere som varmemester indtil næste generalforsamling. Vi har været yderst tilfreds med det samarbejde, vi indtil videre har haft med ham.

Bestyrelsen:
Henrik har solgt sin lejlighed og træder derfor ud af bestyrelsen.

Arbejde på fællesarealerne:
Hækkene vil blive klippet i uge 42.
Asfalten påmales hvide stoplinjer mod græs og træer. Dette vil blive gjort i løbet af efteråret afhængig af tid og vejr. Der vil blive markeret med skilte dage i forvejen.

Støj:
Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at bore, hamre osv. uden for det
tidsrum, der er opgivet i boligreglementet. Støj må kun foregå;;
Mandag til fredag mellem 07 og 19
Lørdag mellem 10 og 16
Søn-­ og helligdage mellem 10 og 15

Hvis I har spørgsmål eller andet I ønsker hjælp til, kan der ringes til
varmemestertelefonen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Beboerinformation medio juli 2016

Info om de grønne arealer:
Vi har hyret Muremester Jensen til at få bugt med de grønne arealer. Dette er en kortsigtet løsning for at komme i bund, så det er nemmere at vedligeholde efterfølgende.

Vi er på jagt efter en ny varmemester, der kan vedligeholde de grønne arealer mm. efterfølgende.

Info om asfalten:
Vi har ligeledes indgået aftale med Muremester Jensen omkring reparation af asfalten på brandvejene.

Altaner:
Som I måske har bemærket, er vi lige så stille gået i gang med at ordne altanerne. Nærmere information hænger i de opgange, hvor altanerne bliver repareret.

Kontortid:
Kontortiden vil fortsat kun være mandag kl. 18.00-18.30.

Byggeaffald:
Vi gør opmærksom på, at ingen form for byggeaffald modtages i storskraldrummet. Dette skal til Gladsaxe genbrugsstation på Generatorvej.

Hvis I har spørgsmål eller andet I ønsker hjælp til, kan der ringes til varmemestertelefonen.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Beboerinformation medio juni 2016

Udskiftning i bestyrelsen:
Gitte har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Henrik er derfor trådt ind i bestyrelsen og Bojana indtræder som næstformand.

Varmemesteren:
Jesper har langtidssygemeldt sig, og da en ejerforening ikke kan fungere uden en varmemester, har vi valgt at opsige ham.
Vi arbejder på en ny løsning, der kan blive igangsat hurtigst muligt.

Traktoren og græsset:
Til info er vores traktor stadigvæk til reparation, hvorfor græsset selv sagt stadig ikke er blevet slået, selv om vi har nogle frivillige der gerne vil hjælpe med dette.

Kontortider:
I forbindelse med Jespers sygemeldelse vil der ikke være mulighed for at bibeholde kontortiden torsdag morgen.

Kontortiden vil således kun være mandag kl. 18.00-18.30.

Hvis man har spørgsmål eller andet man ønsker hjælp til, kan der stadigvæk ringes til varmemestertelefonen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Beboerinformation medio maj 2016

Åbningstider  i  storskalderummet  /  opening  hours  in  the  bulky  waste  room:

Mandag  /  Monday:         7.00  –  18.30

Tirsdag  –  Torsdag  /  Tuesday  –  Thursday:     7.00  –  15.00

Fredag  /  Friday:         7.00  –  14.00

Endvidere  kan  du  få  adgang:  /  In  addition,  you  can  get  access:

Torsdag  /  Thursday:         19.00  –  20.00

Søndag  /  Sunday:         10.00  –  11.00

ved  at  ringe  på  /  by  calling       tlf.  /  tel.  28  20  26  73

Grill  –  husk  venligst…  /grill  –  please  remember…

Nu  nærmer  sommeren  sig  og  vi  vil  derfor  henstille  til,  at  man  ikke  griller  på  de grønne  arealer,  pga.  brandfare,  men  benytter  de  grillpladser  der  er  på fællesarealerne.

Der  er  grillpladser  ved  nr.  36  og  for  enden  af  den  store  parkeringsplads.

Husk  endvidere  at  det  ikke  er  tilladt  at  grille  på  altanerne  jf.  boligreglementet.

We  recommend  that  you  do  not  grill  on  the  green  areas  due  to  fire  hazard.  You may  use  the  barbecue  areas  at  no.  36  and  at  the  end  of  the  large  parking  lot.

Also  remember  that  it  is  not  allowed  to  barbecue  on  the  balconies.

Med  venlig  hilsen  Bestyrelsen

Beboerinformation primo marts 2016

Reglerne for vaskeriet SKAL overholdes, så HUSK venligst:

  • at vasketur 1 til 4 bookes på datotavlen med en lås med EF-nummerskive
  • at kun “klatvasketuren” mellem 12 og 15 umiddelbart er til fri afbenyttelse
  • at en booket vasketur skal være påbegyndt senest en halv time efter den bestilte tid, ellers er vasketuren til fri afbenyttelse
  • at det IKKE er tilladt at bryde ind i en igangværende vasketur ved at tømme maskiner, der er stoppet (beboeren, der har vasketuren, kan ønske at slynge sit tøj, eller være på vej med mere tøj)
  • at der hører tørrerum til alle vasketure, som man råder over i 24 timer, hvorefter de SKAL tømmes

Er du i tvivl, så spørg varmemesteren, der også hjælper med at klippe låse og fjerne tøj, hvis reglerne ikke overholdes.

Betalingsservice – husk at blive tilmeldt

Bed din bank om at tilmelde dig, eller gør det på din netbank under PBS betalinger. Her angives NETS nr. (PBS nr.), deb.gr.nr. og lejemåls nr. Alle disse numre fremgår af det girokort, der sendes til dig, så længe du ikke er tilmeldt betalingsservice.

Storskralderum – fra selvbetjening til bemanding

Vores flittige varmemester bruger hver dag meget lang tid på at rydde op og sortere affaldet i storskralderummet. Og det er ikke meningen.

Vi beboere skal naturligvis selv kunne finde ud af at sortere vores storskrald, dvs. at skille plast og pap ad, at skære vores papkasser op og slå dem sammen, at sortere øvrige ting ud i de rigtige kategorier og at anbringe det i KLARE sække, samt selv at køre bygningsaffald m.v. på genbrugspladsen, da dette – jf. vejledning på døren – ikke må anbringes i rummet.

Derfor lukker vi indtil videre storskralderummet for selvbetjening frem til 1. april

Til gengæld holder vi åbent – med bemanding – så alle kan få hjælp til at stille tingene de rigtige steder. Det gør vi på følgende tidspunkter:

Mandag fra kl. 17:00 til 17:45 samt onsdag fra kl. 7:00 til 8:00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen