Beboerinformation juni 2019

Beboerinformation juni PDF-version

PROJEKTER SOM KRÆVER BEBOERNES HJÆLP
Som det blev besluttet på generalforsamlingen, så skal Georgs forslag om blomsterøer udføres. Indtil videre har kun Georg meldt sig med forslag. Vi ønsker, at man giver varmemesteren besked om ønsker, således at vi kan få plantet noget der behager flertallet.
FACEBOOKGRUPPE FOR FORENINGEN
På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om et samlingssted. Derfor er der blevet oprettet en facebookgruppe for foreningens beboere, og kun disse, som kan findes på følgende link: https://www.facebook.com/groups/2263114260475799/. Gruppen kan også søges frem ved at skrive: EF Pilegårdsparken. Der er pt 18 medlemmer af gruppen. Vi ser gerne flere kommer med.
GRILLSÆSON
Vi gør opmærksom på, at der IKKE må grilles på altanerne af hensyn til lugtgener for andre beboere. Dette gælder også elektriske grill. Vi anbefaler man anvender grillpladsen.
LAMPER I OPGANGENE
Lamperne skal stå på 1 og må ikke flyttes til en position. Vær venlig at overhold dette.
VASKETIDER
Vi gør for en god ordens skyld opmærksom på, at man ikke må bryde ind i andre beboeres vasketider, ligesom man heller ikke må blokere tørrerum uden en vasketid.
HUSORDEN
Vi ønsker ligeledes at slå et slag for husordenen. Denne findes på hjemmesiden, og ellers kan de rekvireres hos varmemesteren i print.
HOUSING RULES
Please be aware of our housing rules. These can be found on our home page or you can ask for it from our caretaker.
NÆSTE BESTYRELSESMØDE: 07.08.19.
Ellers er man altid velkommen til at kontakte varmemesteren eller bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Morten Suhr

Beboerinformation september 2018

Indbrud og tyveri

Der har været indbrud i vores værksted og i en stuelejlighed. Dette hånteres af forsikringsselskaberne.
Desværre har der også været enkelte tyverier i kældrene.
Det er derfor vigtigt at vi alle hilser på hinanden og respekterer vore naboer.

Oprydning i kældergange

Oplag af diverse genstande og cykeldele (ikke brugbare cykler) i kældergange skal pga. husorden og brandhensyn fjernes straks.

Kommende vedligehold

Udplantning af aftalte hække og buske.
Reparation af flere hoveddøre, hvor døren binder
Renovering af vinduer i tørrerum
Etablering af vejafspærringer
Klipning af hækkene.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmester Thomas Jensen

Asfaltering i uge 22

Mandag d. 28/5 påbegyndes asfalteringen af brandvejene mv.

Forventet arbejdsplan:
28/5 – 29/5:
* Pilegårdsvej 26-32
* Pilegårdsvej 38-48

30/5 – 31/5:
* Pilegårdsvej 38-48
* Pilegårdsvej 50-58

Asfaltarbejde på stier og grillplads udføres udover dette

Arbejdet er afhængig af vejret og kan let blive forsinket.

Ved akutte situationer i forbindelse med asfaltarbejdet, kan entreprenøren kontakten på tlf. 61965877.

Der er parkering forbudt alle hverdage i ovenstående periode på
* Pilegårdsvej 26-32
* Pilegårdsvej 38-48
* Pilegårdsvej 50-58
Parkerede biler vil blive bugseret væk på ejerens regning.

Beboerne bedes følge skiltningen på pladsen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester
Thomas Jensen

Beboerinformation april 2018

Opsigelse af internetaftaler hos Yousee
Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling er vores foreningsaftale med Yousee opsagt og udløber d. 30. juni 2017, hvor forbindelsen via antennestikket lukkes.

Vi vil derfor blot minde om, at beboerne selv skal huske at opsige deres internetaftaler hos Yousee (normalt 2 måneders opsigelse).

Fibia går inden længe i gang med etableringen af fibernettet. Hvornår de skal ind i de enkelte lejligheder, kommer der yderligere besked om, når tilmeldingsperioden udløber (d. 22/4), jf. det udsendte materiale fra Fibia/Waoo

Q-Park kontrolafgift – 790 kr. pr 1. marts 2018
Q-park retter parkeringsskilte på parkeringsområdet, hvorefter den nye kontrolafgift træder i kraft.

Tilbud om nye hoveddøre
På opfordring fra beboere, ønsker vi at samle evt. interesserede beboere ved køb af nye hoveddøre. Der er tale om en egenbetaling, men ved en større bestilling, er der mulighed for at spare nogle penge.
Tilbudte hoveddør er fra Sweedoor, som i nr. 52 1.tv.

Pris pr. beboer ved samlet bestilling 1 dør         inkl. moms 14.500 kr.
Pris pr. beboer ved samlet bestilling 10 døre     inkl. moms 13.700 kr.

Alle beboere er naturligvis frit stillet ift. at vælge en anden leverandør ved køb af en ny hoveddør. Bestyrelsen skal blot godkende den valgte hoveddør før køb.

Datoen for den ordinære generalforsamling er i år d. 26. april.

Kontortider
Pga. helligdage holder kontoret lukket torsdag d. 29/3 og mandag d. 2/4

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen &
Varmemester, Thomas Jensen